- Politihøgskolen driver streikebryteri

Politihøgskolen i Oslo sendte en seksjonsleder fra Oslo til å bemanne studentinntaket i Bergen. Det er streikebryteri, sier PF - og får støtte.

Publisert Sist oppdatert

Nå har nemlig Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) konkludert i saken hvor Politihøgskolen sendte en erstatter for en politioverbetjent som var tatt ut i streik.

- FAD har konkludert med at det arbeid som ble utført av Politihøgskolens ansatte var å betrakte som streikebryteri, sier Eirik Rikardsen, som er medlem av sentral streikeledelse i Unio.

Det er det samme som Unio mente.

Får ikke gjennomføre

Det var rett før helgen at Politiets Felleforbund (PF) Hordaland sendte en klage til Unios streikesekretariat, etter at Politihøgskolen (PHS) sendte en seksjonsleder fra Oslo til å bemanne studentinntaket i Bergen.

Det skjedde etter at vedkommende politioverbetjent og PF-medlem var tatt ut i streik, og lammet studentinntaker i Bergen.

Det innebærer at PHS nå må trekke tilbake vedkommende som skulle håndtere studentinntaket i Bergen. Dermed blir det nå ikke gjennomført intervju- og opptaksprosedyrer til PHS i Bergen.

Avviser streikebryteri

Men Politihøgskolen tolker det på en annen måte. På sitt nettsted skriver skolen at vedkommende «var innbeordret til Politihøgskolen og dermed underlagt høgskolens linje».

Videre understreker skolen at nærmeste overordnet ved Politihøgskolen, «overtok vedkommendes arbeidsoppgaver, i tråd med retningslinjer gitt av FAD» og dermed fortsetter å bemanne studentinntaket ved Hordaland PD.

Dette er PF Hordalands leder Kjetil Rekdal helt uenig i.

- I henhold til streikehåndboken, er det kun virksomhetens leder som kan gjøre en streikendes arbeid. I mine øyne er det derfor kun sjef ved Politihøgskolen, ikke en seksjonsleder, som kan gjøre jobben til den streikende, sier han.

- Det har vi fått stanset

Rekdal vil så snart som mulig bringe Unios streikesekretariat inn i saken fordi han mener PHS bedriver streikebryteri.

I tillegg reagerer Rekdal på at vedkommende seksjonssjef som har utført streikebelagt arbeid, har forsøkt å beordre andre tjenestemenn til å jobbe med inntak av studenter.

- Det har vi fått stanset, sier Rekdal.