Politiforum - blant Fagpressens opplagsvinnere

Leserne har talt.

Publisert Sist oppdatert
Politiforum befester posisjonen som entroverdig aktør i politimediahverdagen. «Alle» leser Politiforum samtidig somopplaget øker med hele 8,5 prosent.

En rykende fersk leserundersøkelse viser at 89 prosent harlest de siste seks utgavene av Politiforum. 40 prosent av leserne brukernærmere en time på å finlese bladet, mens den gjennomsnittlige lesetiden liggerpå 35 minutter. Totalt leser nærmere 22.000 mennesker Politiforum hver enestemåned.

- Klart vi er fornøyde når vi ser at vi i gjennomsnitt har1,7 lesere pr eksemplar av bladet, sier redaktør OleMartin Mortvedt.

Opplaget har økt fra 11843 i 2006 til 12850 i 2007, noe somgir en økning på hele 8,5 prosent. Sammenlignet med andre fagblader erPolitiforums opplagsøkning nærmere seks ganger så høy som gjennomsnittet blantandre blader i bransjen. Det bekrefter Kjartan Tyvand i Fagpressen, etter atnærere halvparten av opplagskontrollen for 2007 er gjennomført.

- Så langt kan jeg ikke se at det er så mange andrefagblader som kommer i nærheten av denne prosentvise økningen. Det er bare ågratulere, sier Tyvand.

Kritisk journalistikk

Tidvis har Politiforum mottatt tilbakemeldinger for å værefor kritiske til egen etat. Undersøkelsen viser derimot at halvparten avbladets lesere synes Politiforum ligger der de bør være med tanke på kritiskjournalistikk.

Debatten har nærmest rast etter oppslag som Scooterbrøler avlensmann og skuddene i Larvik.

- Leserne har svart at Politiforums mer tydelige linje harblitt godt mottatt. Siden forrige leserundersøkelse i 2005 har vi gått inn ivanskelige saker og utøvet kritisk journalistikk i større grad enn tidligere.Når hele 43 prosent av leserne mener at vi er passe kritisk, og at vi får godscore på at bladet oppleves som nyttig og aktuelt, er det selvsagt hyggelig.

Jeg mener dette er en god bekreftelse på at PolitietsFellesforbund som eier av Politiforum handlet riktig da beslutningen om åtilslutte bladet til redaktørplakaten. Ett fritt og uavhengig politiblad erviktig for å kunne ha troverdighet. Når vi ser hvordan opplaget nå øker, betyrdet at stadig flere ser nytten av å lese bladet. Jeg mener vi er på rett veifor å bli den premissleverandøren PF har bestemt vi skal være. Det bekreftes avat vi også har et økende antall sitatsaker i både nasjonale og regionalemedier, sier redaktør Ole Martin Mortvedt.

Ifølge undersøkelsen balanserer Politiforum godt hva gjelderkritisk og undersøkelse journalistikk, og halvparten av leserne mener bladetverken er for mye eller for lite kritiske.

72 prosent bruker Politiforum til å holde seg orientert omhva som skjer i politiet, og en stor andel lesere bruker bladet som enpålitelig referansekilde.