Sigve Bolstad og Politiets Fellesforbund er ikke fornøyd med utlysningsteksten til de nye politimesterstillingene.
Sigve Bolstad og Politiets Fellesforbund er ikke fornøyd med utlysningsteksten til de nye politimesterstillingene.

Politiets fellesforbund er lite fornøyd

−Vi ønsker å være tydelig på at juridikum ikke måtte være en obligatorisk grad. Vi mener at utlysingsteksten vektlegger dette for mye, sier PF-leder Sigve Bolstad.

Publisert Sist oppdatert

−Vi registrerer at kravet til juridikum for politimestre nå i større grad er vektlagt enn tidligere utlysinger. Jeg mener at dette er å gå inn i fremtiden med å forme fremtidens politi med ryggen først, sier PF-leder Sigve Bolstad. Alle kvalifikasjonene skal telle i en helhet, men samtidig utelukker fokuset på juridikum at dyktige søkere med annen relevant bakgrunn søker på disse topplederstillingene.

POD: Ønsker mange og gode kandidater

Bolstad viser til at da Justiskomiteen i tilknytning til arbeid med den forrige politireformen i 2000 vurderte kravene til politimestere, skrev de følgende:

«Komiteen støtter at juridikum ikke lenger ansees som det eneste alternativet hva angår utdannelse for å kunne fylle en politimesterstilling, selv om det stilles krav om juridisk kompetanse på et visst nivå for å kunne inneha en topplederstilling i politiet»

Han forteller at i drøftingsmøter i IDF om utlysningsteksten, som PF, POD og de andre organisasjonene deltok i, så var ikke kravet om juridikum et tema.

Han reagerer på at dette er tatt inn i teksten nå i ettertid.

−Vi ønsker å være tydelig på at juridikum ikke måtte være en obligatorisk grad. Vi mener at utlysingsteksten vektlegger dette for mye, sier Bolstad.

Jus-kravet utelukker gode ledere

Bolstad sier at det i løpet av de siste årene er mange i politiet som har tatt ulike typer lederutdanning på toppen av verdifull erfaring fra jobb i politiet. Det gjelder både sivile og politiutdannede.

– Men det eksplisitte kravet om en master, utelukker disse. Det gjør at vi kan gå glipp av svært gode politiledere som kan det å drive og å utvikle politiet. Det handler om å ta vare på kjerneverdiene politiet står for. Dette er kjerneverdier som gjør at vi har et politi som i internasjonal sammenheng har et spesielt godt forhold til innbyggerne. Disse kjerneverdiene er det viktig at også topplederne i politiet har, sier Bolstad.

Les også: JD: Jurister kan også være gode ledere

Han er også kritisk til det eksplisitte kravet om at søkerne må ha en master.

Politimesterfaktaboks
Politimesterfaktaboks

– Vi var enig i at det skulle kreves høyere utdanning, gjerne på masternivå, men ikke et enerådende krav til mastergrad. Det er med på å utelukke gode søkere som ellers kan vise til gode resultater i tidligere lederjobber, sier Bolstad.

Han krever nå en ny utlysningstekst der kravet om formell mastergrad endres og at vekleggingen av juridikum fjernes.

−Hva synes du om at dette med krav om jus/rettsvitenskap er tatt med i teksten etter at IDF møtet ble avholdt?

−Skal politidirektør Odd Reidar Humlegård lykkes med politireformen, er han i langt større grad enn dette avhengig av å lytte til organisasjonene. Det er skuffende at han nå i initialfasen velger å se bort fra de tydelige rådene vi gir han. Dette er det første grepet han gjør etter at Stortinget vedtok den store reformen. Vi skal nå inn i mange krevende diskusjoner. Hvis han velger å se bort fra de innspillene PF gir, skaper han ikke det beste klima for videre samarbeid, sier Bolstad.