Politiets datasystemer

Publisert Sist oppdatert

Dette ble det varslet om:

I august 2008 varslet IKT-ansatte i politiet og Politiets Data- og Materielltjeneste (PDMT) om at etatens datasystemer var utdaterte og modne for utskiftning.

Alarmen gikk om at gammelt utstyr ga svekket sikkerhet og økt mulighet for at sentrale IT-systemer kunne kollapse. Politidirektoratet avviste den gangen at det var snakk om en IKT-krise.

Året etter ble 4000 av etatens 16.000 PC-er rammet av et storstilt virusangrep, noe som førte til at tusenvis av polititjenestemenn sto uten datatilgang.

Dette skjedde 22. juli:

Systemet for riksalarmer til politidistriktene gikk på e-post til egne PC-er i operasjonssentralene. Kun fire av 27 politidistrikter fikk den første riksalarmen, med informasjon om registreringsnummeret på gjerningsmannens fluktbil, i løpet av kvelden 22. juli.

11 distrikter mottok først meldingen klokken 00.51 natt til 23. juli.

Nordre Buskerud PD og Asker og Bærum PD fikk aldri meldingen.

Dette skriver kommisjonen:

Politidirektoratet må raskt utarbeide en klar, helhetlig IKT-strategi for politiet for å muliggjøre samhandling på operativt og taktisk nivå, og for å kunne analysere, styre, og utvikle etaten strategisk. Det må settes av midler til en rask og effektiv implementering.