- Politiet kan gripe inn

Politiet har dennødvendige hjemmelen til å bortvise personer, mener Knut Storberget.

Publisert Sist oppdatert

Fremskrittspartiet ber Regjeringen snarest sørge for atOslos politivedtekter mot «aggressiv tigging» blir godkjent avPolitidirektoratet. Det skriver Aftenposten.

- Vi kommer til å legge inn merknader om dette underbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett. Statlige myndigheter må vise respektfor at Oslo kommune prøver å få ordnet opp i byen sin. Jeg vil særlig appelleretil partier som Sp og SV, som sier de er så opptatt av lokalt selvstyre, sierstortingsrepresentant Carl I. Hagen til Aftenposten.

Det er Politidirektoratet, ikke Justisdepartementet, somgodkjenner kommunale politivedtekter. Ifølge Aftenposten skriver JustisministerKnut Storberget i et brev til byrådsleder Erling Lae at politiet har dennødvendige hjemmelen til å bortvise personer som opptrer truende ellerforstyrrer den alminnelige ferdsel.