Politiet følger ikke Arbeidsmiljøloven

Første halvår 2011 ble det avdekket 395 avtalte unntak eller brudd på Arbeidsmiljøloven i Søndre Buskerud politidistrikt.

Publisert Sist oppdatert

Det sier lokallagsleder Roger Fjellin i Politiets Fellesforbund. Bare noen av tilfellene var registrert som lovlige unntak i Politioperative systemer (PO). Han har sjekket lønnssystemet SAP som første halvår 2011 viser 395 unntak fra Arbeidsmiljøloven, mens det i datasystemet PO, hvor alle unntakene skulle vært ført, bare fremkommer 22 unntak. Avvikene fra Arbeidsmiljøloven skulle også vært ført som avvik i systemet TTA, men der føres de nesten ikke, forteller Fjellin.

– Noe er alvorlig galt, når bare en brøkdel av avvikene fra Arbeidsmiljøloven blir ført inn i avtalt datasystem, sier Fjellin.

Forutsatte samarbeid

I etterkant av politikonflikten i 2009, ble det fremforhandlet enighet mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund om at det var et behov for å unnta politiansatte fra deler av Arbeidsmiljøloven. Forutsetningen var imidlertid at partene samarbeidet om å registrere de unntakene som ble gjort, slik de kunne ha et bedre grunnlag for reforhandlingene som starter neste år. Men arbeidsgiversiden følger ikke opp med riktige føringer i registrene. I SAP har Fjellin funnet 119 tilfeller hvor ansatte har hatt mindre enn åtte timer døgnhvile og 276 tilfeller hvor tjenestemenn har hatt mindre enn 11 timer døgnhvile.

– Men fordi avvikene fra Arbeidsmiljøloven ikke er ført i avtalte systemer, kan vi ikke se hva som er lovlige unntak eller brudd på dette systemet. I PO, hvor dette skal føres er det til sammenligning ført kun 15 tilfeller av avvik på 11 timers døgnhvile og syv tilfeller av mindre enn åtte timeres døgnhvile. Det er et for stort gap mellom det som jobbes og det som føres i systemene, sier Fjellin.

For liten kompetanse

Fjellin tror ikke det ligger en bevist uvilje mot å føre dette riktig fra arbeidsgivers side.

– Jeg tror årsaken ligger i at de som har ansvaret for å føre dette har for liten kompetanse innenfor det arbeidsrettslige regelverket, sier Fjellin.

Lokallagslederen har tidligere fått gjennomslag i AMU (Arbeidsmiljøutvalget) om at alle operative og etterforskere skal få en times opplæring i ATB-bestemmelsene under det årlige innsatspersonellkurset.

– Det har vært nødvendig for å bedre kompetansen til den enkelte. Men fremdeles fungerer det for dårlig. Ansvaret for rett føring er det den nærmeste leder som har, fastslår Fjellin.

Hans inntrykk er at mange i politiet tar for lett på å overholde Arbeidsmiljøloven.

– Både ansatte og ledere er mer opptatt av å få jobben gjort enn å følge loven. Akkurat det er et paradoks når vi ser at Økokrim bøteleger andre bedrifter i millionklassen når arbeidsmiljøloven brytes.

– Det blir for lettvint av lederne å si at dette er den enkelte arbeidstakers ansvar. Jeg mener at det i lederansvaret ligger krav til kjennskap til regelverket og et ansvar for at loven blir fulgt, sier Fjellin.

Kunnskapssvikt

Han mener at det særlig er på mellomledernivå det svikter i kunnskapene.

– Jeg føler at politimesternivået er enig med oss om behovet for registrering av alle dispensasjonene, sier Fjellin.

Han er tydelig på at samfunnet er nødt til å ha et regelverk som gir politiet mulighet for å dispensasjon fra Arbeidsmiljøloven. Når liv, helse og store samfunns-verdier står på spill er det bestandig behov for at politiansatte står på. Men det må være innenfor lovlige former som er avtalt på forhånd, sier Fjellin.

– Hadde arbeidsgiver vært flinkere til å styre i forhold til reglene som gjelder 8 og 11 timers døgnhvile, hadde de spart penger, er tipset fra fagforeningslederen.

Kompetansemangel koster dyrt

– I 2010 brukte Søndre Buskerud politidistrikt over en million kroner i kompensasjon fordi at ansatte ble satt til å jobbe når de egentlig skulle ha fri. Hvis man har mer styring på dette, er det penger å spare siden mange av oppdragene som gjøres, er kjent på forhånd, og burde vært planlagt utført innenfor forhåndsplanlagt arbeid uten bruk av overtid, sier Fjellin.

Han er fornøyd med at Søndre Buskerud politidistrikt opprettet et tjenestekontor som skal ha spesialkompetanse på det arbeidsrettslige regelverket.

– Det er et godt grep for å få hevet kompetansen på området, sier Fjellin.

Undersøkelser viser at de politidistriktene som har opprettet tjenestekontor, har bedre kvalitet på føringen av systemene. For å kvalitetssikre at politifolkene overholder regelverket, har Fjellin fått gjennomslag for at når ansatte fyller ut overtidsmeldinger, må både arbeidsgiver og arbeidstaker bekrefte at den ansatte faktisk har lov til å ta overtiden.

– Det bør øke bevissthetsnivået for å få politiet til å følge reglene, sier lokallagsleder Fjellin.