Finansminister Siv Jensen (Frp) legger fram Statsbudsjettet i Stortinget i dag.
Finansminister Siv Jensen (Frp) legger fram Statsbudsjettet i Stortinget i dag.

Politiet får over to milliarder mer – dette går pengene til

Budsjettet for politi- og lensmannsetaten øker med over to milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Politiet får 17,3 milliarder kroner i forslaget for statsbudsjett for 2017. Det er en økning på 13,9 prosent og over 2,1 milliarder kroner fra budsjettet for 2016.

Det er disse pengene som skal fordeles ut til distrikter, særorganer og de sentrale forvaltningsorganene i politiet (POD, PFT og PIT) neste år.

Politihøgskolen med sitt budsjett på 587 millioner eller Politiets sikkerhetstjeneste med sine nesten 900 millioner kroner er ikke medregnet. Legger man til disse, samt den høyerere påtalemyndighet, blir totalen på noe over 19 millarder kroner, som tilsvarer en økning 2,26 milliarder kroner. Lønns- og prisstigning spiser opp nesten 400 millioner av dette.

Dette er satsningene fra regjeringa

300 millioner går til politidistriktene, så de kan takle den vanskelige budsjettsituasjonen. I tillegg kommer 167 millioner kroner for å kunne ansette studentene som går ut av PHS neste år, samt 163 millioner til helårsvirkning for 2016-studentene. Disse studenttildelingene har vært vanlig å gjøre også i tidligere budsjetter.

140 millioner kroner tildeles politiet til gjennomføring av Nærpolitireformen. Dette ble også gjort i fjor, og det er ikke snakk om noen økning til formålet.

Lønn- og regnskapssenteret i Kristiansund kan bli dyrt, har Politiforum avdekket tidligere. Nå gis det 20 millioner kroner for å få til dette.

IKT-moderniseringa av politiet videreføres med 100 millioner kroner, som før, men i tillegg kommer 40 millioner kroner til IKT-sikkerhet.

Flere politibiler skal som tidligere varslet utstyres med automatisk nummerplategjenkjenning (ANPR). Fem millioner går til formålet.

PST får 90 millioner kroner til et nytt analysesystem som skal bedre kvaliteten på jobben som gjøres. I tillegg får PST sju millioner til å satse på kampen mot digital spionasje og sabotasje.

I de nye politidistriktene skal det etableres tolv kontorer for offeromsorg. Til dette økes budsjettet med 19 millioner kroner.

Beredskapssenteret er i forprosjekteringsfasen, og for å fullføre dette bevilges 60 millioner kroner. I fjor ble 25 millioner kroner tildelt til dette, og den reelle økninga er dermed på 35 millioner kroner.

15 millioner går til Statens barnehus. Fem av dem videreføres fra revidert 2016-budsjett.

Politiet skal returnere minst 9000 mennesker uten lovlig opphold i 2017, slår regjeringa fast. De øker bevilgningen med hele 105 millioner til dette, og til å øke innsatsen for å avdekke ulovlig opphold. Det er Politiets utlendingsenhet og politidistriktene som skal få pengene.

64 millioner kroner skal tildeles politiet blant annet til innkjøp av mobile håndholdte enheter som skal kunne kontrollere identitet, forberedelse av nasjonalt ID-kort til utenlandske borgere og verifikasjon av utenlandsk ID.

Politiet i Oslo får sju millioner til spesifikt å satse på forebygging mot og avdekke kriminalitet på Grønland i Oslo.

Grensekontrollen på flyplassene får 26,7 millioner kroner til å bedre kvaliteten og få arbeidshverdagen til å gå rundt.

Dette videreføres og gjøres på andre budsjetter

En del satsninger videreføres fra tidligere år. Som nevnt er dette for eksempel 100 millioner til IKT, samt 140 millioner til gjennomføring av politireformen.

I tillegg til dette kommer videreføring av 48 millioner til distrikter og lokalt PST, som første gang ble gitt etter de økte asylankomstene i 2015. Frontex-oppdraget til politiet i Middelhavet med to skip, får videreført finansieringa si med 55,4 millioner kroner.

Politiforum har tidligere beskrevet hvordan samlokalisering av brannvesenets og politiets operasjonssentraler kan koste mye. På budsjettet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap tildeles nesten 49 millioner til denne samlokaliseringa.

Dagens Rådgivningskontorer for kriminalitetsofre (RKK) skal overføres til politiet, men det vil ta tid og bevilgningen på ni millioner kroner vil dermed gå til RKK i 2017.