BMW 525D XDRIVE er politiets nye patruljebil. Per april 2017 var det kun registrert 15 slike ute i politidistriktene. I tillegg har Utrykningspolitiet 7 eksemplarer og Politiets Felletjenester en slik bil.
BMW 525D XDRIVE er politiets nye patruljebil. Per april 2017 var det kun registrert 15 slike ute i politidistriktene. I tillegg har Utrykningspolitiet 7 eksemplarer og Politiets Felletjenester en slik bil.

Politidistriktene kjøper færre og færre biler

På fire år har politidistriktenes innkjøp av biler blitt halvert.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en oversikt Politiforum har fått fra Politiets Fellestjenester (PFT). Oversikten, som inkluderer både uniformerte og sivile biler, viser at mens politidistriktene samlet kjøpte 184 nye biler i 2012, så ble det i 2016 kun innkjøpt 93 nye biler.

Og trenden er nedadgående. Hvert år siden 2012 ar antallet innkjøpte biler gått ned:

2012: 184 biler
2013: 150 biler
2014: 117 biler
2015: 109 biler
2016: 93 biler
2017: 11 biler (per første kvartal)

Se oversikt for de enkelte politidistriktene nederst i saken!

Har ikke råd til biler

Slik sett er de 100 ekstra millionene til politidistriktene i revidert nasjonalbudsjett, svært kjærkomne. Bare i Sør-Øst politidistrikt alene, planlegges det å kjøpe inn 15 nye biler i år, med en prislapp på 18 millioner kroner - men det er penger distriktet ikke har.

Kjøper de inn disse bilene, vil det bidra til et planlagt merforbruk på over 30 millioner kroner i 2017.

– Vi har ikke en bærekraftig økonomi på grunn av et altfor lavt investeringsnivå over tid. Det handler selvsagt om kjøretøyinvesteringer, som er den store utgiftsposten her. Basert på en ideell utskiftingstakt har vi nok et etterslep i størrelsesorden 40-50 millioner kroner på kjøretøyene. Og det er kritisk, for dette er jo arbeidsverktøyet til de ansatte, sier administrasjonssjef Gard Hagen i denne lengre reportasjen om budsjettsituasjonen i Sør-Øst politidistrikt.

Gamle Salten PD kjøper færrest

Oversikten fra PFT, som fortsatt føres på den gamle politidistriktstrukturen, viser at det er gamle Salten politidistrikt som kjøper inn færrest biler. Kun tre nye politibiler har distriktet kjøpt siden 2012.

Deretter følger Nordmøre og Romsdal med 6 biler i samme periode, før Vestoppland og Vestfinnmark med 7 hver.

Flest bestilte biler er det ikke overraskende de gamle politidistriktene med de største byene som står bak: Oslo (148 biler), Hordaland (80) og Sør-Trøndelag (62).