IP 1, 3 og 4-mannskaper bør bære pistol, sier Politidirektoratet.
IP 1, 3 og 4-mannskaper bør bære pistol, sier Politidirektoratet.

Politidirektoratet vil bevæpne politiet

Politidirektoratet har bedt Justisdepartementet om samtykke til å bevæpne norsk politi inntil videre, med bakgrunn i trusselvurderingen fra PST.

Publisert Sist oppdatert

Det meldte Politidirektoratet i en pressemelding tidligere i dag.

Årsaken til at POD nå ønsker å bevæpne politiet, er trusselvurderingen fra PST, som spesifikt stadfester at politi- og forsvarspersonell er mulige mål.

– Det er flere ukers arbeid med trusselsituasjonen som ligger bak avgjørelsen om å spørre om samtykke til bevæpning. Med utgangspunkt i trusselvurderingen som kom for noen uker siden og som sier noe om sannsynligheten for angrep mot politifolk, har vi kommet fram til at vi må gi tjenestepersoner i politiet anledning til å forsvare seg selv og øke sin innsatsevne, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til Politiforum.

Politidirektoratet avventer nå endelig beslutning fra Justisdepartementet. Ifølge VG kan en beslutning bli tatt i løpet av dagen.

Gjelder IP 1, 3 og 4

I anbefalingen heter det at uniformert innsatspersonell i kategori IP 1, 3 og 4 bør bære pistol, i tillegg til livvakttjenesten (IP 2), som allerede er bevæpnet i det daglige.

– Det er en klok og riktig vurdering, sier PF-leder Sigve Bolstad til Politiforum.

I trusselvurderingen som ble lagt fram 5. november, skrev blant annet PST dette:

«Med utgangspunkt i gjeldende trender innenfor ekstreme islamisters mål og metoder, samt det fiendebildet som tegnes av ISIL, kan militært personell, politi og enkelte politiske beslutningstakere være særlig utsatte.»

– Har tvilt oss frem

Odd Reidar Humlegård
Odd Reidar Humlegård

Etter at trusselvurderingen ble kjent, gjorde Humlegård det klart at bevæpning av politiet var et mulig tiltak. Nå, litt over to uker senere, har altså politidirektøren tatt et valg.

– Vi er klar over store forskjeller rundt i kongeriket, men etter å ha diskutert dette med blant annet politimestre og mannskaper i distriktene har det vært avgjørende å tenke på politifolks egenbeskyttelse, forteller Humlegård til Politiforum.

– For to uker siden sa du at det finnes flere argumenter mot bevæpning?

– Vi har veid for og imot grundig. Det finnes argumenter mot både generell bevæpning og mot bevæpning i denne situasjonen vi har tatt en avgjørelse om nå. I vår vurdering har vi lagt avgjørende vekt på det konkrete trusselbildet, og vi har kommet til at vi ønsker å gi våre politifolk det vektøyet politifolk i mange andre land har til å beskytte seg selv og sine kolleger, slår Humlegård fast, og fortsetter.

– Samtidig har jeg ikke noe problem med å erkjenne at dette er noe vi har tvilt oss frem til.

Situasjon som krever tiltak

Da trusselvurderingen ble kjent varslet POD politifolk via e-post. I tillegg ba de politidistriktene skjerpe adgangskontroll og gjennomgå rutinene sine. Det er også bevæpnet vakthold foran Stortinget nå.

– Det vaktholdet har fungert i flere dager. Vi har også iverksatt tiltak overfor myndighetspersoner, som jeg ikke vil spesifisere. Vi kjenner dette trusselbildet godt etter dialog med PST, og vi har sett alvoret i situasjonen, sier Humlegård.

Politidirektøren påpeker at dette viser at PSTs trusselvurderinger har en effekt.

– Trusselvurderingen har fått konsekvenser. Den har hatt en effekt for politiet, Stortinget og forsvar. Det er en hevet trusselsituasjon. Det er en situasjon som krever tiltak, fastslår Humlegård.