Politidirektoratet vil vente med å bevæpne norsk politi.
Politidirektoratet vil vente med å bevæpne norsk politi.

Politidirektoratet sier nei til varig generell bevæpning nå

Politidirektoratet mener det ikke er behov for en hjemmel som åpner for generell bevæpning i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Tross at Politidirektoratet (POD) har innført midlertidig generell bevæpning av politifolk i Norge, ønsker POD å vente med varig, generell bevæpning av politiet.

Det kommer fram av PODs svar i høringen om ny våpeninstruks for politiet.

– Politidirektoratet mener at det i dag ikke er behov for en hjemmel som åpner for at generell bevæpning kan innføres i Norge, skriver POD i høringsuttalelsen.

POD mener at generell bevæpning må utredes nærmere.

Ingen støtte for lokal bevæpning

Dermed mangler regjeringen støtte fra politifaglige miljøer når det kommer til forslaget om å la Politidirektoratet innføre generell bevæpning i enkelte distrikter. Både Politidirektoratet, Politiets Fellesforbund, Norsk Politilederlag og Politihøgskolen har nå uttalt at de ikke ønsker lokal, generell bevæpning. PF ønsker imidlertid generell bevæpning for alle distrikter.

– Distriktene mener forslag til innføring av generell bevæpning synes lite velfundert og at departementets vurdering av behovet for generell bevæpning synes basert på ubegrunnede antagelser, slår POD fast i høringsuttalelsen.

Både bevæpningen under sommerens terrorsituasjon og den nåværende trusselsituasjonen mot politiet viser at nåværende hjemmel for bevæpning per dags dato er tilstrekkelig, mener POD.

Mye må vurderes

POD leverte sitt høringssvar den 5. desember. Direktoratet trekker fram en rekke punkter som må vurderes, før man kan åpne for generell bevæpning i enkeltdistrikter, slik regjeringen ønsker.

Blant annet nevner POD erfaring med fremskutt lagring, HMS-forhold, maktbruk, holdninger og kultur, oppgaveløsning, responskvalitet, trening og kompetansevedlikehold som momenter som må vurderes.

– Selv om vilkårene for bruk av skytevåpen ikke foreslås lempet, vil generell bevæpning over tid kunne påvirke politiets terskel for å løsne skudd, skriver POD i høringsuttalelsen, og legger til at det er viktig å høre til skepsisen til generell bevæpning fra PODs underliggende organer.