POD ville kontrollere 22.juli-høringen

Tidligere politimester Torbjørn Aas opplevde å bli forsøkt stoppet av POD da han skulle forklare seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Publisert Sist oppdatert

Drypp fra boken «Politiledelse» avdekker at ledelsen i Politidirektoratet (POD) forsøkte og stoppe tidligere politimester Torbjørn Aas fra å stille i kontroll- og konstitusjonskomiteens høring om 22. juli.

I boken har Aas skrevet ett kapittel, som ABC-nyheter siterer:

«Da jeg varslet POD om at jeg var innkalt til høringen, ble jeg fra lederhold kraftig utfordret på om jeg virkelig hadde tenkt å takke ja til å forklare meg overfor komiteen. Dette opplevde jeg som både merkelig og ubehagelig, ut fra min grunnholdning om at jeg som politimester og embetsmann selvfølgelig ville takke ja og stille opp på invitasjon fra landets øverste folkevalgte organ, til kontrollhøring i den alvorligste saken i norsk etterkrigshistorie. Jeg ble i klartekst fortalt at det var andre enn meg som hadde noe å tilføre saken, og som burde ha blitt innkalt i stedet. Dersom jeg til tross for dette skulle velge å stille opp, ble jeg gjentatte ganger oppfordret til å besvare alle spørsmål fra komiteen med at jeg ikke hadde noen kommentar.»

Den tidligere politimesteren i Vest-Finnmark politidistrikt gikk i 2014 over til helsevesenet og ble direktør i Finnmarkssykehuset. I kapittelet skal han sette ledelse i helsesektoren opp mot politiet. Noe han også har gjort på Politihøgskolen sitt ledelse og organisasjonsutviklingsstudium.

«For meg ble dette en illustrasjon på manglende vilje og ønske om åpenhet i og fra politiet. At dette kom til syne i forbindelse med Stortingets kontrollhøring etter 22. juli-saken, hvor politiets kultur, holdning og ledelse ble kritisert forsterker etter mitt syn bare alvoret i problemstillingen. For meg var det en selvfølge å stille opp til kontrollhøringen, noe jeg også gjorde.»

Politiforum har ikke lest boken eller kapittelet sitatene skal være hentet fra.

Under forskningskonferansen på Politihøgskolen i 2014 var politimester i Østfinnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, én av de inviterte foredragsholderne. Temaet var kultur og ledelse. Fra talerstolen fortalte hun om sin erfaring som politimester, og at det stort sett var ganske taust på telefonen fra Politidirektoratet (POD) annet enn de årlige styringssamtalene.

politisjefen0011.jpg
politisjefen0011.jpg

– Den eneste gangen jeg hører noe fra POD, er når jeg har sagt noe i media de er kritiske til. En gang hadde jeg en uttalelse om at politiet i Oslo kunne kjøre el-biler.

Da twitret politidirektørens strategiske informasjonsrådgiver følgende: «Ellen Katrine som vanleg spissformulert i VG Helg».

– Var det et forsøk på å ufarliggjøre meg som politimester i samfunnsdebatten? Fordi jeg av og til sier noe som går den aksepterte mening imot, spør Hætta.

– Jeg har nok følt at jeg har måttet stå til rette for kommunikasjonsavdelingen i POD etter uttalelser i media, for eksempel dette med at UP burde være under politimesters styring og ledelse. Men jeg er slik skapt at jeg sier det jeg mener og det er kanskje ikke alltid like lurt på mange måter. Vi bør ikke ha redsel for negative medieoppslag i politiet. Jeg har tro på den åpne debatten. Men hvis det viktigste er å ha ryggen fri, da blir det ikke mye samfunnsdebatt, sa politimesteren da.

Stortingsrepresentant, og tidligere medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Per Olaf Lundteigen (SP) har tidligere sagt til Politiforum, i forbindelse med politireformen, at han i møter med politimestere ikke får frem relevante, politifaglige motargument. En mangle på åpenhetskultur

lundteigen.jpg
lundteigen.jpg

− Jeg må ned på lensmannsnivå for å få høre hvordan dette slår ut for bygdene og mindre steder. Og da er gjerne omkvedet slik: «Ja, jeg kan jo si hvordan dette blir, jeg har jo ikke så lenge igjen til jeg går av med pensjon». Jeg mener det er en alvorlig mangel i politikulturen hvis det er slik at politifaglige argumenter ikke kommer frem bare for å tekkes politisk og byråkratisk ledelse i politiet, sier Lundteigen.