POD: Skal gjennomgå UEH

Politidirektoratet (POD) skal evaluere UEH-beredskapen i sin risiko- og sårbarhetsanalyse, ventet om et år.

Publisert Sist oppdatert

– Da vil vi se om dagens ordning er bra nok, eller om vi vil iverksette nye tiltak. Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalysen er å se på politiets innsatsevne, sier sjefinspektør for politiberedskap og krisehåndtering i POD, Oddbjørn Mjølhus.

I dag ligger det ingen føringer fra POD om beredskap eller minimumsbemanning for UEH i de enkelte politidistriktene, annet enn at alle skal ha en UEH-enhet. På landsbasis er det i dag litt i underkant av 800 UEH-godkjente polititjenestemenn og -kvinner.

– Vår policy er at politimesterne selv må vurdere hvordan de kan utnytte UEH-kapasiteten sin på en best mulig måte. Det er ikke noen krav til beredskap for UEH-enhetene. Størrelsen på dem kan variere fra distrikt til distrikt, og det er selvfølgelig noe vi kan se på, forteller han.

Det ligger også en utfordring i å flytte politiressurser raskt fra ett sted til et annet, mener Mjølhus.

– Her er det viktig å få etablert gode og trygge rutiner for bistand til helikopterstøtte for forflytning av mannskaper, for eksempel fra Forsvaret eller i ved bruk av redningshelikopter. Politidistriktene kan ikke basere seg på å ha hele politikompetansen på ethvert sted til enhver tid, understreker sjefinspektøren.

I PODs kommende risiko- og sårbarhetsanalyse, vil dagens UEH-ordning være blant temaene som skal vurderes, blant annet med med tanke på behov og trening. Og alle vet at trening koster.

– Så dette er et ressursspørsmål?

– Selvfølgelig. Det er alltid en balansegang med trening i forhold til politiets beredskap for øvrig.

Risiko- og sårbarhetsanalysen ble påbegynt i mai i år, og skal etter planen være klar ved årsskiftet 2012/2013. Terror­angrepet den 22. juli, og erfaringene derfra, kan gjøre at fremdriftsplanen kan bli justert, sier Mjølhus.

– Det er viktig å ikke være fragmentert, men å se politiets innsatsevne helhetlig, understreker han.