PFs generalsekretær går av

Lars Øverkil fratrer sin stilling som generalsekretær for PF, sier Politiets Fellesforbund og Øverkil i en felles pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

Lars Øverkil fratrer sin stilling som generalsekretær i Politiets Fellesforbund fra og med 1. august, skriver Politiets Fellesforbund i en pressemelding i dag.

– Det har vært en krevende prosess som forbundsstyret har tatt på største alvor. Vi har hele veien hatt Politiets Fellesforbund sitt beste i fokus. Det har vært viktig for oss å få til en god løsning, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

I den felles pressemeldingen understrekes det fra PF og Lars Øverkil at generalsekretærens fratrende ikke skyldes «pensjonssaken» som har blitt omtalt i Politiforum i vår, men som et resultat av at styret og Øverkil har et «noe ulikt syn på hvordan rollen som generalsekretær bør være, og kommet til at den naturlige konsekvens av dette er at Lars fratrer».

Forbundsstyret presiserer i pressemeldingen at Øverkil gjennom mange år har gjort en svært god jobb for forbundet og takker ham i pressemeldingen for innsatsen som forbundssekretær, opplæringsansvarlig og generalsekretær.

PF-leder Sigve Bolstad og generalsekretær Lars Øverkil på landsmøtet i 2014.
PF-leder Sigve Bolstad og generalsekretær Lars Øverkil på landsmøtet i 2014.

«Pensjonssaken»

I pressemeldingen står det videre:

«Hva angår pensjonssaken, har Lars opptrådt i samsvar med arbeidsavtalen, men rapporteringen om hvordan han har forholdt seg vært mangelfull».

Det var i mai at Politiforum avdekket at Øverkil avdekket at generalsekretæren hevet millionlønn samtidig som han fikk utbetalt pensjon.

Øverkil har tidligere overfor PF hevdet at han ikke fikk permisjon fra sin politiarbeidsgiver i Nord-Trøndelag politidistrikt da han fikk jobben som generalsekretær. Det innebar at han måtte si opp sin politistilling for å bli generalsekretær. Det gjorde at han nærmest ble tvunget til å ta i mot pensjon.

Statens Pensjonskasse (SPK) fastholder at dette ikke er ulovlig. Men slik saken stod sist Politiforum ble trykket, var inntrykket at generalsekretær Lars Øverkil overfor PF-leder Sigve Bolstad hadde sagt at han hadde søkt om å utsette mottak av pensjon, men at SPK hadde avslått en slik søknad. SPK opplyste til Politiforum at de aldri hadde mottatt noen slik søknad.

Sterke reaksjoner

Opplysningene fremkom i tilknytning til at lønnsvilkårene for generalsekretæren ble forhandlet før han begynte i stillingen. Etter at dette ble kjent, kom det sterke reaksjoner i PF-systemet. De fem lokallagene Telemark, Vestfold, Søndre og Nordre Buskerud samt Asker og Bærum vedtok å erklære mistillit til generalsekretæren, og de ba PF-leder Bolstad rydde opp. I tillegg mottok flere lokallagsledere kraftig negative reaksjoner fra sine medlemmer på at PF ga millionlønn til en administrativ leder samtidig som vedkommende mottok pensjon.

Senere har dette blitt en sak som er behandlet på flere forbundsstyremedlemmer og alle PFs lokallagsledere har blitt holdt fortløpende orientert.

Politiforum er kjent med at partene har engasjert hver sin advokat i saken. Geir Lippestad har representert PF, mens tidligere forbundssekretær, nå advokat Tom Solberg har representert Øverkil.

Blir utlyst på nytt

Stillingen vil nå bli utlyst på nytt. Per Erik Ommundsen, sekretær i Oslo politiforening, er konstituert generalsekretær fra og med mandag 3. august og inntil ny generalsekretær er på plass.