PF vil ha 6+3+3 år for politidirektørstillingen

PF kritiserer den uryddige prosessen i politidirektørsaken.

Publisert Sist oppdatert

Forbundsstyret i Politiets Fellesforbund har i dag diskutertutvidelsen av åremålsperioden for politidirektørstillingen. De har kommet fremtil at de støtter utvidelsen av åremålsperioden for funksjonen sompolitidirektør med tre nye år, og med full utlysning av stillingen.

Forbundsstyret ønsker også en videre prosess der lengden på åremålenefor både politimestre og politidirektør blir 6 + 3 + 3 år.

Forbundsstyret i PF påpeker at tidspunktet for forlengelsenav åremålsperioden kommer på et uheldig tidspunkt, og burde vært tatt da den førsteåremålsperioden var ute.

- Vi ønsker ikke å knytte debatten til politidirektørensnavn, men at det blir en prinsippdiskusjon om lengden på åremålsstillingen tiltopplederen i norsk politi. Ingelin Killengreen har gjort en svært god jobb sompolitidirektør for norsk politi, mener

Arne Johannessen og legger til.

- Denne saken dreier seg om prinsipp og ikke om person, sierArne Johannessen.

Forbundsstyret ber samtidig om at ordningen med embetsmannsutnevnelserfor politimestrene tas opp til ny vurdering, som en del av den videreprosessen.