Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, mener man må trå varsomt i tiden framover, for å unngå at politireformen ender i et mageplask. Her fra landsmøtet i november.
Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, mener man må trå varsomt i tiden framover, for å unngå at politireformen ender i et mageplask. Her fra landsmøtet i november.

PF-lederen: – Må trå forsiktig

Sigve Bolstad vil unngå svenske tilstander.

Publisert Sist oppdatert

I dag kan Politiforum fortelle om hvilke scenarioer politiet frykter kan slå inn ved gjennomføringen av politireformen. Gjennomføringen starter ved nyttår, og vil strekke seg flere år fram i tid.

Blant scenarioene er at det blir for mange endringer for distriktene samtidig som tjenesteproduksjonen skal opprettholdes. Det kan føre til motstand mot reformen blant ansatte. Kritisk kompetanse kan forsvinne.

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener medarbeiderfokuset er det viktigste når politiet skal gjennom omfattende endringer. Politiet har ikke råd til at ansatte må betale for endringene – verken med helsen eller lommeboka, mener han.

– I tillegg er det viktig med en kritisk gjennomgang av hva som faktisk er oppnåelig når man snakker om å opprettholde tjenesteproduksjonen samtidig som man skal gjennom omstillingen. Man må ha magemål, sier PF-lederen.

– Bør man droppe mål og senke ambisjonene for reformen?

– Ja. Med de ressursmessige rammene man har er det utopi å tro at man skal klare alt. Det er viktigere med medarbeiderfokus og realistiske mål, enn en reform som favner for mye, sier Bolstad.

Vil unngå svenske tilstander

Bolstad understreker at Justis- og beredskapsministeren har vært ivrig på å få fagforeningen med i prosessen fram mot politireformen. Samtidig mener han man må være ærlige på at man hadde et stort etterslep da man startet med reformen, og at politiet vil ta med seg dette på minussiden inn i reformen. Det har konsekvenser for økonomi og bemanning.

I Sverige ble politireformen iverksatt 1. januar 2015. Her har misnøye med endringer og jobbusikkerhet kommet på toppen av misnøye over lønnsnivå. Det har fått svensk politi til å trekke ut i gatene for å demonstrere, samt å sende brev til politiledelsen, medier og politikere. Forholdet mellom politiledelse og ansatte i nabolandet er elendig.

– Frykter du svenske tilstander, der mange er misfornøyde med reformen?

– Man skal være veldig varsom når man går fram her. Det er fort gjort å stå igjen halvsvimmel og ustødig. Derfor er det bedre å gå sakte og trygt frem, sier Bolstad.