PF: Dommen virker oppsikts- vekkende

- Mange reagerer sterkt på at tiltalte ble frikjent for drapsforsøk, sier Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund (PF).

Publisert Sist oppdatert

− Slik som saken fremstår nå, kan det virke som om politiet er «fritt vilt», sier PF-leder Bolstad til Politiforum.

Han presiserer at han ennå ikke har lest dommen, og at han vil lese den grundig når den foreligger.

− Men med frifinnelsen for drapsforsøk på de to politifolkene, fremstår det for meg som enda et eksempel som gjør det vanskelig å forstå hvordan juryen har tenkt. Juryordningen gjør at frifinnelsen ikke blir begrunnet. Politiet skal gjøre en jobb for samfunnet, derfor er det utrolig viktig at vilkårene for å gjøre en god jobb er til stede, det gjelder i alle situasjoner, sier Bolstad til Politiforum.

Han advarer mot en situasjon der politiet blir defensivt på grunn av svakt vern.

­− Vi trenger et offensivt politi som kan behandle alle typer skarpe situasjoner for å kunne gå inn og hjelpe folk som trenger det, sier Bolstad.

−Tolker du frifinnelsen åpner for at kriminelle som skyter og treffer politiet kan unnskylde seg med å si at det var kun ment som et skremmeskudd?

− Slik som det nå fremstår, så kan det virke som om man legger opp til ny praksis. Og det kan umulig være hensikten i forhold til at samfunnet trenger å beskytte de som skal beskytte samfunnet, sier Bolstad.

Han kommer tilbake med ytterligere kommentarer når dommen foreligger.