Lange reiser i uniformert bil til og fra oppdrag eller trening er vanlig i distriktene.
Lange reiser i uniformert bil til og fra oppdrag eller trening er vanlig i distriktene.

PF anker dom om reise til trening og oppdrag

– Tar ikke hensyn til politiets spesielle situasjon under tjenestereiser.

Publisert Sist oppdatert

Det var i desember at Oslo tingrett ga staten medhold i sin fortolkning av politiets Arbeidstidsbestemmelser (ATB).

Retten var ikke enig i PFs fortolkning om at politifolk som kjørte uniformert politibil til planlagte oppdrag skulle få dette definert som arbeid. Nå har Politiets Fellesforbund valgt å anke dommen.

− Vi er skuffet over tingrettsdommen og vi kommer til å anke tingrettens kjennelse, sier PF-leder Sigve Bolstad til Politiforum.

Retten mener at reisene er en mellomting mellom arbeid og fritid, nemlig reisetid – slik det er definert i Statens fellesbestemmelser som regulerer slikt for statsansatte. Et samlet forbundsstyre i PF står bak avgjørelsen om å anke.

– Utnytter politifolks plikt til å gripe inn

− Når retten sammenligner politiet med fabrikkarbeidere og gruvearbeidere, så er ikke det eksempler som ligner arbeidet politiet gjør når de kjører politibil. Vi kommer til å finne frem til andre eksempler som taler for vår forståelse, forteller Bolstad.

Sigve Bolstad blir intervjuet 2.jpg
Sigve Bolstad blir intervjuet 2.jpg

Det spesielle ved politiyrket blir ikke ihensyntatt av fellesbestemmelsene til staten, mener han.

− Å kjøre uniformert politibil med sambandet aktivert gjør noe med den mentale beredskapen til de som er i bilen. Mannskapet bruker hele tiden politiblikket og en ekstra årvåkenhet i tilfellet noe skjer. Å kjøre uniformert politibil kan ikke sidestilles med å føre en annen type bil, sier Bolstad.

Han viser til politifolks generelle plikt til å bryte inn, også på fritiden, om de blir vitne til kriminalitet. Dette gjør transporten svært lik patruljekjøring, mener PF-lederen.

– Vi mener at staten på denne måten forsøker å utnytte politiets plikt til å gripe inn, samtidig med at de ikke vil gå inn i realitetene med hva som faktisk utføres når politifolk kjører politibiler til og fra oppdrag, slår Bolstad fast.

Mener arbeidsmiljøloven uthules

Ifølge Bolstad kan politifolk med rettens fortolkning bli pålagt opp mot fire timers reisevei for å komme frem til oppdrag, og det samme på hjemtur, uten at dette blir å anse som arbeidstid. Det gjør at den pålagte døgnhvilen på 11 timers opphold mellom arbeidsoppdrag uthules, og at politiansatte ikke får den hvilen arbeidsmiljøloven beskriver.

− Dette føyer seg inn i et mønster hvor vi ser at arbeidsmiljøloven utsettes for press og uthules. Vi ønsker ikke å kompromisse på HMS-situasjonen for våre medlemmer, sier Bolstad, og understreker at PF vil bruke betydelig med energi på å forberede ankesaken.

Tingretten hevder imidlertid i dommen at PF ikke har noen god sak. Retten mente det var unødvendig at saken kom opp for retten, og at PF selv har inngått en ATB-avtale der man fra 2013 fjernet bestemmelser om at reise i tjenestebil skulle regnes som arbeidstid. Med andre ord har PF falt for eget grep, insinuerer dommen.

Frykter dommen gjør distriktene mindre attraktive

Nils Blikra, lokallagsleder i PF i Haugaland og Sunnhordaland, sier han har fått mange reaksjoner fra politifolk etter dommen.

– Reaksjonene har ikke latt vente på seg her i Haugaland og Sunnhordland. Personlig frykter jeg for at en slik tolkning av reisetid og arbeidstid vil gjøre det langt mindre attraktivt å jobbe ute i distriktene, hvor det dreier seg om lange avstander til blant annet trening. forteller Blikra.

kjetil drange.jpg
kjetil drange.jpg

Han sierlokallaget er misfornøyde med dommen og det han frykter den kan medføre. Lokalt vil de nå vurdere hvordan de skal håndtere dommen.

– Det er vanskelig i utgangspunktet å skaffe folk til en del overtidsarbeid som transport og lignende. Dette vil heller ikke gjøre det lettere i framtiden. Det vil ikke være spesielt artig å bli sendt på en transport på dagtid som vil medføre en retur i løpet av kvelden, når det ikke ligger noe kompensasjon returen, mener Blikra.

– Følgene kan bli store i større distrikter

Også lokallagsleder Kjetil Drange i Sogn og Fjordane, der saken startet, er redd for at distriktene kan bli mindre attraktive arbeidsplasser dersom politifolk ikke skal få betalt for lange reiser.

– Distriktene blir mest skadelidende. Og vi er spesielt bekymret for hvordan dette blir etter en strukturreform som fører til større distrikter. Da kan reisene bli enda lenger, frykter Drange.

Han forteller at de involverte er glade for at dommen ankes.

– Det var en del elementer i dommen som vi mener tyder på at retten ikke har forstått problemstillingen. Det kan virke som vi ikke ble trodd, og derfor må PF gjøre en grundigere jobb i forkant av ankesaken, sier Drange.