Pengedryss over offentlig sektor - Men ikke til kriminalpolitikken

Publisert Sist oppdatert

Det var en tale til Unio i dag at statsminister JensStoltenberg viste til regjeringens satsing for å motvirkemot den internasjonalefinanskrisen.

Og han synliggjorde hvorfor satsing offentlig sektor erviktig for å dempe de negative virkningene av finanskrisen. Argumentasjonen var bygget over lesten med atdet hastet, og viste til hva som virket raskest og best. Nemlig tilgangen til kreditt,og prisen for å låne penger.

Måten å gjøre dette på er en omfattende satsing på skole,vei, kirkebygg. Og han hadde hast. Oppussing virker raskere enn nybygg. Derformye oppussing. Talen gav tilhørerne inntrykk av at det hastet med å få i gang brukav offentlige penger.

Men han var tilbakeholden med å konkretisere flereansettelser i offentlig sektor utover det som økt oppussing gir. Og ikke medett ord nevnte han satsing på trygghet og kriminalitetsbekjempelse og vilje tilå løse den akutte politikrisen landet står oppe i. Mens det nå er tilnærmet friog ukontrollert innvandring, risikofri narkotikaomsetning, og lange ventetiderpå operativt politi, er visen den samme som justisminister Knut Storberget harprediket i flere måneder.

– Vi satser på økt opptak på Politihøgskolen og noen fleresivile stillinger, svarte statsminister Jens Stoltenberg på direktespørsmålfra Politiforum. Han ville ikke gi noen signaler om vilje til å bruke merpenger på politiet, og han ville heller ikke si noe om ideen om å tilførepolitiet 300 flere sivile stillinger for å frigjøre operative politifolk.

Ikke overrasket

– Jeg er overrasket over at statsministeren ikke med ett ordnevner behovet for å få flere folk i offentlig sektor. Så langt har det dreidseg om oppussing av bygg, vei og jernbane. Jeg mener det nå må satses mer på åfå flere folk inn i offentlig sektor for å møte finanskrisen, sier Unio-lederAnders Folkestad.