PB 1 klatrer til (lønns)toppen

Politimann blir flygeleder

Publisert Sist oppdatert

Han så for seg en lang og tro tjeneste i norsk politi, mento og et halvt år var nok for politibetjent Mirko Malavrazic (30). Nå blir hanflygeleder.

Han passet perfekt inn i politikernes «politikrav»:Ansvarsfull, annerledestenkende, flerspråklig, skoleflink - og utlending. Hanvar en av sju med utenlandsk bakgrunn som begynte PHS i 2003. Nå ser han forseg en langt bedre hverdag enn i politiet - fri for ressursproblemer,mannskapsmangel og lønnsfrustrasjon!

Ny lønnspolitikk

- Politiyrket ble ikke slik jeg så det for meg, det skal jegærlig innrømme. Min utenlandske bakgrunn talte mye da jeg søkte, det vet jeg.Men etter å ha begynt i politiet, føler jeg at de fordelene ikke betyr noespesielt. Det finnes ingen plan for hvordan politietaten kan benytte seg avdem. Ressurssituasjonen i offentlig sektor skuffer meg også, sier MirkoMalavrazic til Politiforum.

Paradoksalt nok blir politibetjenten nå flygeleder i detstatlige aksjeselskapet Avinor, og betjentlønna kan ikke sammenlignes med denhan snart kan se frem imot.

Det første året skal han utdannes i Malmö, og får ikke lønnunder denne delen av utdannelsen. Etter utdannelsen, idet han skal til medpraksisperioden, får han en lønn som vil være hakket lavere en hans nåværendepolitibetjentlønn. Deretter, når praksisen er over, er det bare politimesternesom kan måle seg med lønna hans.

Enkelte av hans nye kolleger matcher også lønna til Knut Storberget,så man skal aldri si aldri...

- På mange måter er juspolitikken i dette landet totaltneglisjert. Politikerne har verken politiet eller rettsvesenet somsatsingsområder. Alt fra politilønn til dommer viser dette. Jeg er spesieltbekymret for hva rettsvesenet sier om vold mot politiet. Hvorfor regnes ikkedet som vold mot Staten? Lovhjemlene er jo der, straffetrusselen også - men denblir jo ikke brukt, uansett risikonivå i politiyrket, sier den påtroppendeflygelederen.

Ikke (helt) bortkastet

Mirko er opprinnelig fra Montenegro, som tidligere var endel av Jugoslavia og deretter en del av Serbia. Han har jobbet vedordensavdelingen i Oslo politidistrikt siden han ble uteksaminert fra PHS i2006.

- Jeg føler vel ikke at politiutdannelsen er helt bortkastet.Jeg har hatt en fin tid i Oslo, men lært å leve med at vi ikke har mulighet forå hjelpe, at gitte saker skal henlegges og at folk som burde vært fulgt opp,ikke vil bli det. Jeg har også lært meg at menn i dette landet kan brytebesøksforbudet mot eks-kona 40 ganger uten at rettsvesenet følger opp. Samtidigsom ranere jeg har tatt på fersken en dag, er ute på gata igjen før 24 timer ergått. Og det er ikke snakk om førstegangsforbrytere, men personer med langtover 100straffbare forhold bak seg, og 10-12 uoppgjorte saker. Jo, jobben hargitt meg verdifull ballast, men jeg kjenner idealismen i meg slukne, sier han.

- Sjansen for at du vender tilbake til politiet?

- Den er veldig lik null.

Politiforum nevnte situasjonen til Mirko Malavrazic forjustisminister Knut Storberget under PF sitt landsmøte i november, og dainnrømmet Storberget at han ikke hadde hørt om politifolk som sluttet tilfordel for flygelederyrket.
- Men jeg kjenner ikke til situasjonen og vil ikke kommteresaken noe ut over det, sier Knut Storberget.

NYTTIG FRAFLYGELEDERNE

PF-ledelsen har lyttet til flygelederne og deres erfaringrundt frustrasjon og arbeids- og samarbeidsproblemer opp mot arbeidsgiver. Dethar både leder i Norsk Flygelederforening, Rolf Skrede og PF-leder ArneJohannessen bekreftet i media.
- Nyttig erfaring, mener PF-lederen, etter at Skrede isommer besøkte lokallagsledermøtet i PF.

«GOD INNTEKT»

(Dette står ikke på PHS sin hjemmeside, men på avinor.no):

«Jevnt over har enflygeleder god inntekt, som begynner på ca. 500 000 kr pr år, inkludert tilleggfor ubekvem arbeidstid osv».
Politibetjent Malavrazic regner med en lønn fra 550 000kroner og oppover når han er ferdig med sin praksisperiode. Han vil også få enaspirantlønn under sin praksisperiode i Norge.
I 2006 fikk rundt 500 flygeledere her i landet et veldiggodt oppgjør - i snitt ble det et par hundre tusen kroner på hver.
FrP, som støtter politiets kamp for en bedre lønnsutvikling,var da sterkt i mot et så dyrt oppgjør for flygelederne og skyldte på denrød-grønne regjeringen...

TØFFE KRAV

418 andre søkte flygelederutdanningen til Avinor i høst.Mirko Malavrazic var en av 187 som ble kalt til opptaksprøver, og en av 30 somsto igjen da datatestene både på papir og data var gjennomført på Værnes.

Testene avdekker kandidatens simultankapasitet,romforståelse, oppmerksomhet, nøyaktighet, beslutningsevne, oppfattelsesevne,kortidshukommelse og planleggingsegenskaper.

Både norsk, svensk og dansk flygelederutdanning er lagt tilEntry Point North ved Malmö.
Du finner mer om utdannelsen påavinor.no/flygelederutdanning.