Politimann på patrulje.
Politimann på patrulje.

Over 200 innspill til hovedsetene

Tirsdag gikk høringsfristen ut for politiets nye hovedseter. Politidirektoratet (POD) fikk inn en stor mengde svar.

Publisert Sist oppdatert

5. oktober la POD fram forslaget til hovedseter i de nye politidistriktene.

Forslaget ble sendt ut på bred høring til kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene, DSB, politidistriktene, tjenestemannsorganisasjonene, 110-sentralene (ledere og styrer) og departementene.

Mange ville mene

Fristen var satt til tirsdag 17. november, og i dag la POD ut høringssvarene. De var det mange av. Over 200 svar kom inn før fristens utløp.

- Høringsrunden er viktig for å sikre best mulig beslutninger om hovedsetene i de nye politidistriktene. Høringsinstansene kan ha fakta og vurderinger som blir viktige når vi skal ta den endelige avgjørelsen, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i POD i en pressemelding.

- Vi er fornøyd med å få inn mange og gode høringssvar. Vi vil nå behandle alle høringsinnspillene, før vi tar en endelig beslutning om de nye hovedsetene. Målet er at de endelige beslutningene foreligger så tidlig som mulig i desember, sier Hermansen.

Skal ikke påvirke befolkningen

POD sier at valget av hovedsete i liten grad vil påvirke polititjenesten ovenfor befolkningen direkte, men «skal gi det nye politidistriktet best mulig rammebetingelser for å levere gode polititjenester der folk er».

Dette er PODs forslag til hovedseter, som nå har vært ute på høring:

 • Finnmark PD: Kirkenes*
 • Troms PD: Tromsø
 • Nordland PD: Bodø
 • Trøndelag PD: Trondheim
 • Møre og Romsdal PD: Ålesund
 • Vest PD: Bergen
 • Sør-Vest PD: Stavanger
 • Agder PD: Kristiansand*
 • Sør-Øst PD: Drammen
 • Oslo PD: Oslo
 • Øst PD: Sarpsborg
 • Innlandet PD: Hamar

*Kirkenes som administrasjonssted i Finnmark politidistrikt er politisk besluttet. Kristiansand videreføres som administrasjonssted ettersom Agder politidistrikt ikke er berørt av sammenslåing av politidistrikter.

Se kart over de nye distriktene nederst i saken!

Mange kan måtte flytte

Hovedsetet er der hvor den nye politimesteren har sitt kontor og sin lederstøtte. Det er også besluttet at operasjonssentralen skal være plassert i hovedsetet - dette kan bety at noen ansatte i politiet blir nødt til å flytte.

En undersøkelse Politiforum har gjort blant operasjonsledere på de foreslått berørte operasjonssentralene, viser at hele 72 prosent av operasjonslederne vurderer å slutte dersom de er nødt til å bytte arbeidssted.