Uenighet om avtalen gjør at studentene som skal ut i praksis i Oslos gater fra høsten av, per i dag står uten praksisveiledere.
Uenighet om avtalen gjør at studentene som skal ut i praksis i Oslos gater fra høsten av, per i dag står uten praksisveiledere.

Oslo uten praksisveiledere

For første gang siden 1994 står Oslo politidistrikt uten veiledere for praksisstudenter.

Publisert Sist oppdatert

De 60 politihøgskolestudentene som møter ved Oslos fem politistasjoner i august får dermed ingen fast praksisveileder. Grunnen er at Politidirektoratet (POD) og Politiets Fellesforbund (PF) ikke har startet reforhandling av praksisveilederavtalen fra 1994. PF’s forbundsstyre skulle egentlig behandle saken om de skulle si opp avtalen 19. juni.

− Saken ble utsatt fordi at styret valgte å fokusere på blant annet offentliggjøring av politianalyse samme dag, sier forbundsleder Sigve Bolstad til Politiforum.

Striden om avtalen har vedvart i Oslo i mange år. Oslo er det eneste distriktet i landet som ikke har fremforhandlet en lokal avtale med sine praksisveiledere, noe som gjør at Oslo-veilederne frem til nå har gått i en særavtale med Justisdepartementet.

Avtalen har gitt en månedlig godtgjørelse på 600 kroner brutto, mens politidistrikter gir langt bedre godtgjørelse for samme jobb.

– Særavtalen er fullstendig utgått på dato. Selv Internett var ikke oppfunnet på den tiden avtalen ble signert, sier en frustrert talsmann for de avtroppende praksisveilederne i Oslo, Stig Kolstad.

Etterlyser løsning

Praksisveilederne som tok hånd om de 60 studentene frem til juni i år, ønsker særavtalen oppsagt, og fikk Oslo politiforenings støtte til oppsigelse allerede for snart et år siden.

En reforhandlet – eller ny - særavtale vil bety at samtlige politidistrikter må tilbake til denne, og at de lokale avtalene opphører.

– Vi føler at POD har glemt praksisveilederne i Oslo. Det har aldri vært meningen at denne ordningen skulle være en pålagt tjeneste innenfor ordinær arbeidsplikt. Utgangspunktet er at politiet skal finne frem til motiverte, engasjerte og erfarne tjenestepersoner som kan påta seg veiledning for PHS-studenter i praksis, sier Kolstad.

Han kritiserer POD for at avtalen ennå ikke foreligger, selv om nye politistudenter utplasseres om få uker. ­­Hvordan B2-studentene (studenter fra praksisåret på Politihøgskolen) skal vurderes gjennom studieåret uten veiledere, er uavklart. Politimesteren i Oslo har besluttet at ingen skal beordres til veiledning for studieåret 2013-2014.

– Vi beklager at særavtalen for praksisveiledere ikke er ferdig fremforhandlet i POD. Dette er et betydelig problem for politidistriktet som skal ta imot 60 studenter fra 19. august. Det er nå ingen som har meldt seg til dette oppdraget, sier HR-direktør Grethe Solberg Larsen ved Oslo politidistrikt.

I en e-post skriver hun at politidistriktet ikke har fullmakt til å reforhandle særavtalen, men at ledelsen ved politidistriktet jobber med å finne løsninger slik at de kan møte studentene med gode veiledere.

– I Dialog

Politiinspektør Torunn Kvitli, studieleder for B2, forteller at konflikten i stor grad kan påvirke praksisen for studentene som skal til Oslo. Hun etterlyser en snarlig løsning.

– Jeg opplever at politifolkene som til nå har hatt tjenesten med å være praksisveiledere, er både dyktige og engasjerte, og at de løser den pålagte oppgaven veldig bra, sier hun.

PHS har vært tungt inne i prosessen med å få en løsning på plass før studiestart. Oslo politiforening på sin side, er i dialog med Oslo politidistrikt.

− Vi har vært i dialog med politimesteren i Oslo med tanke på å få til en lokal avtale lik hva som er oppnådd i andre politidistrikt, men har blitt stoppet av POD som har sagt at det nå ikke er lov å gå inn på lokale avtaler. Vi ble i fjor lovet at vi skulle få en avtale på plass i løpet av det studieåret som er avsluttet, sier sekretær Per Erik Ommundsen i Oslo politiforening.

Han karakteriserer dette som «ren trenering».

– De som taper på at dette, er selvsagt studentene, sier Ommundsen.

Forhandlingsleder Anne Jahr i POD forteller at prosessen med å justere godtgjørelsen til praksisveilederne, er utsatt inntil videre. Årsaken skal være at arbeidsgiversiden har behov for en «intern forankring».

Fornøyde trøndere

Praksisveileder Pål Hybertsen ved Sentrum politistasjon i Sør-Trøndelag politidistrikt, er fornøyd med den lokale praksisveilederavtalen de har.

– Når man begynner som praksisveileder, økes lønnen med to lønnstrinn. Når man begynner på sitt tredje år som veileder, økes lønnen ytterligere ett lønnstrinn. Hvis veilederen i løpet av denne perioden gjennomfører et studium som gir 15 studiepoeng innen veiledningspedagogikk og er veileder i minst fire år, beholder veilederen de tre ekstra lønnstrinnene ut karrieren - enten man fortsetter som veileder eller ikke.

Hybertsen forteller at PHS dekker utgifter til utdanningen, mens politimesteren gir permisjon for å gjennomføre studiet.