Politiet i Belgia har bygget opp denne treningsplantasjen. Nå skal Oslo-politiet gjøre det samme.
Politiet i Belgia har bygget opp denne treningsplantasjen. Nå skal Oslo-politiet gjøre det samme.

Oslo-politiet skal bygge treningsplantasje

Oslo-politiet skal sette opp et treningsanlegg hvor politifolk og studenter kan få opplæring i hvordan de håndterer en marihuanaplantasje.

Publisert Sist oppdatert

Treningsplantasjen skal bygges etter modell fra Belgia og Nederland, hvor politiet i dag kan øve på å gå inn i plantasjer og å ta dem ned. Sammen med representanter fra brannvesenet og Spesielle operasjoner (SO), har politioverbetjent Eva Ragde besøkt disse plantasjene.

– I Nederland har de etablert et samarbeid mellom politi og brannvesen, i et helt fantastisk treningstelt. Her får de trening på både å se faresignaler utenfor bygg og å ta seg sikkert inn i bygg. Vi ønsker å gjøre noe lignende her i Norge, sier Ragde.

Hun er kriminaltekniker og fagansvarlig for narkotika i Oslo-politiets kriminaltekniske seksjon.

Får 400.000

Oslo-politiet fikk 8. august bevilget 400.000 kroner fra Politidirektoratet (POD) til prøveplantasjen, og kommer nå til å starte arbeidet med å få på plass plantasjen.

– Vi har lokalet klart, og vi har innholdet klart. Der skal vi bygge et opplegg hvor politifolk kan trene både på å ivareta HMS når de kommer utenfra, og hvor de må trå varsomt inne. De må gjøre vurderinger av det de ser og hva de kan forvente bak neste dør, forklarer politioverbetjenten.

I treningsplantasjen skal det også legges opp til at kriminalteknikere kan trene på å dokumentere det som skjer og det de finner. Et treningsanlegg hvor både de operative og etterforskerne kan trene på samme scenario, er unikt.

– Vi ser for oss et lokale hvor vi kan gå grundig gjennom hele prosessen, fra tilslag til bevissikring og gi undervisning på stedet, sier Ragde, og fortsetter:

– Treningsplantasjens mål er å gi mer kunnskap, som er mer målrettet på hvordan vi skal håndtere plantasjer. Får vi denne opp, blir det som en dreiebok for oss, en unik mulighet for å se hvordan dette gjøres. Vi vil gjøre treningsplantasjen så tilgjengelig som mulig.

Nasjonal arena

Treningsplantasjen skal kunne brukes på nasjonalt plan, og Politihøgskolen (PHS) er blant aktørene som er opptatt av dette.

– Vi ser at elevene etterspør praktisk kunnskap og øvelser rundt dette. Narkotika som fag blir nå valgfag på PHS, mens en stor andel av oppdragene til politiet er narkotikarelaterte. Derfor synes jeg det er kjempeviktig at PHS involveres i denne plantasjen. Vi ønsker at de har kunnskap om det vi driver med, for de er et avgjørende kunnskapsfora på nasjonalt plan, understreker Ragde.

Hun ser for seg at Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt skal ha ansvaret for, og det faglige ansvaret for treningsplantasjen.