Oslo politidistrikts treningssenter på Fornebu.
Oslo politidistrikts treningssenter på Fornebu.

Oslo-politiet har startet jakten på nytt treningsanlegg

Nytt treningsanlegg bør være klart allerede til høsten. Men økonomi kan gjøre at det nye anlegget tvinges ned i størrelse.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidet med å finne et nytt treningsanlegg til politiet i landets største distrikt er i gang.

I sommer ble dagens treningsanlegg på Fornebu stengt på dagen på grunn av hygiene og helseskadelige forhold. Etter en opprydning tidligere i høst har mannskaper i Oslo politidistrikt igjen kunnet trene der.

Likevel har Oslo politidistrikt sagt at de ser på andre steder å trene. Og nå må trolig distriktet få på plass et nytt anlegg raskt.

Må skynde seg

I utgangspunktet har Oslo politidistrikt leieavtale på Fornebu ut 2016, men i et brev til Politidirektoratet (POD) skriver distriktet at utleieren har antydet en oppsigelse av avtalen før den tid.

Det kommer ikke som noen overraskelse, ifølge økonomisjef i Oslo politidistrikt, Tor Dalen. Han forteller at distriktet ønsker å ha klart et nytt treningsanlegg allerede neste høst.

– Vi må regne med at avtalen blir sagt opp fordi utbyggingen på Fornebu er i full gang og dette er et av de siste områdene som står urørt. Vi må forberede å ha klart et nytt sted å trene, for vi kan ikke regne med Fornebu langt ut i 2016, sier økonomisjef Dalen.

Tidligere har det vært snakket om regionale løsninger for treningsanlegg. I brevet skriver Oslo-politiet at de er usikre på hvor langt fram en regional løsning kan ligge, og at de er avhengige av å ha klar en løsning på kortere sikt. Derfor spør de POD om lov til å lete selv.

Hensikten med å søke POD om å få gå ut på markedet, er at vi vet at det er nevnt et treningsanlegg for flere distrikter tidligere. Vi ville høre om det er greit å gå ut på markedet på egenhånd, og det har vi fått ja til, forklarer Dalen.

Kan bli tvunget ned i størrelse

Dermed er jakten på nye, midlertidige treningslokaler, med en avtalelengde på 3-5 år, i full gang. Hovedverneombud i Oslo politidistrikt, Gisle Pedersen, er fornøyd.

– Jeg synes det er bra at vi er på leting etter nytt treningsanlegg. Oslo-politiet har skjønt at man må oppgradere, sier Pedersen.

Men et framtidig treningsanlegg kan bli mindre enn dagens anlegg. Dagens anlegg på Fornebu er nemlig relativt billig. Oslo politidistrikt betaler kun 2,1 millioner kroner i året for 6600 kvadratmeterne, inkludert strøm og fellesutgifter.

I brevet kommer det imidlertid fram at en lignende avtale vil være vanskelig å oppdrive. Derfor belager distriktet seg på å redusere størrelsen på treningsanlegget for å ha råd. De tar utgangspunkt i å benytte 4000 kvadratmeter i framtiden, mot dagens 6600, på grunn av utfordringer med finansiering.

– Sannsynligvis får vi en merkostnad, og vi kan ikke påregne friske midler. Da er arealeffektiviteten en måte å gjøre det på, slår Dalen fast.

Men det medfører også et dilemma.

– Problemet er at vi blir flere politifolk i distriktet og antallet som skal gjennom treningen og aktivitetene er stigende. Sånn sett er situasjonen krevende, avslutter Dalen.