Arne Hammer, stasjonssjef i Bodø, er fornøyd med at lederne har fått et eget organ.
Arne Hammer, stasjonssjef i Bodø, er fornøyd med at lederne har fått et eget organ.

Oppretter egen forening for ledere

Et eget organ skal ivareta politilederne bedre i Politiets Fellesforbund.

Publisert Sist oppdatert

Landsmøtet vedtok i dag å opprette en egen lederforening under PF-paraplyen.

Det innebærer at PF nå som en to-års prøveordning etablerer et eget organ som bedre skal ivareta de rundt 500 politilederne i forbundet.

– Takk for tilliten, sa Roar Isaksen, avtroppet leder for PFs lederutvalg, fra talerstolen.

– Best for alle kategorier ansatte i politiet, sa PF-leder Sigve Bolstad.

Dette innebærer vedtaket

Det enstemmige landsmøtevedtaket innebærer:

  • 100 prosent frikjøp til leder av PFPL, som den nye lederforeningen skal hete.
  • Leder av PFPL får fast plass i forbundsstyret.
  • En forbundssekretær skal være øremerket PFPL.
  • Målgruppen er ledere med personal, budsjett og resultatansvar (avsnittsledere, seksjonsledere, seksjonssjefer, avdelingsledere, andre ledere og ledere oppover).

Det er nyvalgt leder Lill Heidi Tinholt fra PF Nordre Buskerud som skal lede den nye lederforeningen. Hun kommer fra stilling som leder for nærpoliti og beredskapsseksjonen i region sør i Nordre Buskerud politidistrikt.

Har vurdert å melde seg ut

Under landsmøtedebatten kom det frem at mange ledere har sittet på gjerdet og vurdert sitt fremtidige medlemsskap i PF, avhengig av landsmøtets beslutning.

− Lederne er viktig for oss som organisasjon. Vi skal ivareta også den gruppen, sa forbundsstyremedlem Kjetil Rekdal, leder av Hordaland PF.

− PF har ofte kritisert at arbeidsgiver ikke lytter til de som har skoen på. Det må vi selv gjøre. Vi må støtte lederne i deres forslag og opprette en egen lederforening, sa leder av PF i Vestfold, Karin Madelen Walin under debatten.

Også Kristin Aga, leder av Oslo politiforening, støttet forslaget.

− Politiets Fellesforbund skal være den beste foreningen for alle ansatte i politiet. Forslaget vil styrke ledernes forhold til PF, og det er viktig å lytte til politilederne. Vi skal lytte til de som har skoen på. Vi skal hele tiden bli bedre til å ivareta lederne våre, sammen med alle de andre medlemmene. Og vi skal formidle en forståelse for at det kan være krevende å være politileder, sa Aga.

– Styrker slagkraften

Norske politiledere har jobbet med landsmøtevedtaket i mer enn to år.

− Dette er en gladsak for PF som fagforening og for oss som er arbeidsgivere, sier Arne Hammer.

Han er til daglig politistasjonssjef i Bodø og engasjert i Norske politiledere under PF.

− Jeg er primært en arbeidsgiver, og ikke en fagforeningsmann. Jeg er overbevist om at opprettelsen av en egen lederforening i PF styrker PFs anseelse og slagkraft både internt og eksternt. Vår styrke er at vi nå i større utstrekning kan kombinere fagforeningsrollen og arbeidsgiverrollen, sier Hammer.

Stasjonssjefen sier ledere trenger en fagforening for å kunne påvirke politisk.

– Som arbeidsgiver får jeg direktiver og pålegg fra Politidirektoratet som vi lojalt følger. Men vi ønsker jo også å kunne påvirke politisk. Gjennom PFPL får vi en slik plattform for å kunne være med å utvikle politiet også politisk gjennom den fagforeningen som har størst politisk gjennomslagskraft i justissektoren, sier Hammer.

Hammer er svært fornøyd med vedtaket og hele pakken som nå er vedtatt.

− Jeg vil henstille til lokallagslederne om å gjennomføre det som nå er vedtatt. Fremdeles hviler det et stort ansvar på lokallagslederne for å bidra til at ordningen blir en god ordning, slik at vi blant annet kan få utredet muligheten til å delta i lokale styrer og forhandlingsutvalg. Gjennom landsmøtets vedtak vil PF få mulighet til å påvirke hvordan fremtidens ledere i politiet skal være, avslutter Hammer.