Arbeiderpartiets Hadia Tajik og Senterpartiets Jenny Klinge målbærer sterk kritikk mot måten politireformen gjennomføres på.
Arbeiderpartiets Hadia Tajik og Senterpartiets Jenny Klinge målbærer sterk kritikk mot måten politireformen gjennomføres på.

Opposisjonspartiene: – Uholdbart

Opposisjonen vil kreve at justis- og beredskapsministeren forklarer for Stortinget hvordan reformen skal gjennomføres slik den er planlagt.

Publisert Sist oppdatert

Undersøkelsen Politiforum har utført er krystallklar. Flertallet av de som har svart er tvilende til at reformen når de målene politisjefene og politikerne har satt for den. Nå reagerer opposisjonen – også de som stemte for reformen.

– Det er alvorlig. Jeg vil beskrive situasjonen som uholdbar. Vi som stemte for reformen i Stortinget gjorde dette med klare forutsetninger om at endringene reelt sett skulle gi et bedre, mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. Stortinget stilte krav til prosesser lokalt, involvering og til resultater, sier Arbeiderpartiets nestleder og sjef for justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik.

Hun mener justisministeren må ta politifolks bekymringsmeldinger på alvor, og ikke snakke dem bort.

– Det er justis- og beredskapsministerens ansvar å sørge for at reformen går på skinner. Det er svært alvorlig at nesten åtte av ti av de som jobber i politiet ikke har tillit til PODs gjennomføring av reformen. Det er også bekymringsfullt at det ikke ser ut til at Amundsen og POD ser alvoret i saken. Da de ble konfrontert med lignende tall for kort tid siden, var de mer opptatt av å bortforklare enn å sørge for at reformen var på rett spor.

Tajik sier Arbeiderpartiet nå vil be Amundsen komme til Stortinget for å svare på hvordan han vil sørge for at politireformen gjennomføres etter intensjonen, og ikke som det mange av Politiforums respondenter kaller reformen: En «sparereform».

– Den skal gjennomføres som en kvalitetsreform, som sikrer bedre polititjeneste, som er tett på innbyggerne og som sørger for at politiet kommer når folk trenger det. Det var dette Stortinget vedtok. Både tidligere og nåværende justis- og beredskapsminister har sagt at dette ikke skal være en sparereform, men en kvalitetsreform. Like fullt kutter regjeringen ved første korsvei budsjettet for 2017. I tillegg til at de kutter store summer gjennom den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Det er ikke dette politiet trenger, politiet trenger økte frie driftsmidler.

Også Senterpartiets (Sp) Jenny Klinge er kritisk.

– Nå forventer jeg at stortingsflertallet som stemte på denne reformen, sørger for at den blir gjennomført etter intensjonene, sier Sps justispolitiske talskvinne til Politiforum.

Hun sier hun synes det blir useriøst hvis det samme stortingsflertallet ikke følger opp overfor justis- og beredskapsministeren.

– Resultatet støtter funnene i undersøkelsen fra Universitet i Bergen for litt siden. Dette er bortimot en fallitterklæring for reformen. Det viser bare hvor feil det blir å bruke ordet nærpoliti i omtalen av dette, sier Klinge.

Hun er mest overrasket over at så mange politiansatte mener reformen ikke vil bedre responstiden.

– At responstiden skulle bli bedre, er noe to justisministre og flertallet i justiskomiteen har lagt til grunn. Vi har aldri vært imot en reform, men vi er mot denne reformen og den retningen den har tatt med hensyn til det store antall nedleggelser av lensmannskontor. Når det er så stort sprik mellom det Stortinget har satt som mål for reformen og den tiltroen politiansatte har til både ledelse og resultat av reformen, gir det sterk grunn til uro. Både statsråd og regjering må nå ta grep for å få dette på skinner, sier Klinge.

Hun legger merke til at bare 6,3 prosent av dem som svarte i Politiforums undersøkelse har helt eller delvis tro på at polititjenesten blir bedre som følge av reformen.

− Alt regjeringen har sagt, er ikke bare at det skulle bli bedre, men mye bedre. Det gir inntrykk når så mange av dem som til daglig jobber med kriminalitetsbekjempelse svarer at de har liten tro på at de grepene som gjøres, vil føre til bedre politi, sier Klinge.

Hun spør seg om regjeringen og stortingsflertallet kan leve med resultatet av undersøkelsen.

– Tar regjeringen ikke dette på alvor, blir de fine lovnadene bare fine ord.