Oppløftende DNA-tall

Allerede etter to måneder gir Knut Storbergets DNA-satsing resultater.

Publisert Sist oppdatert

Ferske tall viser at politidistriktene nå sender inn dobbeltså mange DNA-spor fra hverdagskriminalitet som før opptrappingen av DNA-jaktenfor to måneder siden.

Ifølge Aftenpostenble det tidligere bare utøvere av den mest grove kriminaliteten registrert. Nåregistreres også de hverdagskriminelle og politidistriktene slipper å betalefor de DNA-prøver de sender til analyse på Rettsmedisinsk institutt. Foreløpiger rundt 12.000 straffedømte registrert med DNA-profil i Norge. Registeret vilvokse raskt når flere dommer blir avsagt som effekt av den den norskeDNA-revolusjonen som startet 1. september.

Tidligere har Politiforum skrevet at rundt 75 personer fralandets politidistrikter har fått opplæring som instruktører i sikring av deulike typer spor på et åstedet. I tillegg til 250 tjenestemenn som allerede haropplæring, skal om lag 3000 politifolk læres opp i sikring av biologiske spor iløpet av andre halvår 2008.

- Tall fra Storbritannia viser at DNA kan gi en mer effektivetterforskning, slik at flere saker kan oppklares på kortere tid.Oppklaringsprosenten ved innbrudd økte fra 14 til 45 prosent der DNA-registeretkunne brukes, sa Knut Storberget til Politiforum 1. september i år.

Politiforum skrev i mars i år at det forventes en tidoblingi innsending av antall DNA-prøver når den nye DNA-satsingen til justisministerKnut Storberget trer i kraft 1. september. I 2007 ble det levert inn 4000personprøver, mens i 2009 forventes det å stige til 40.000.

Nå forteller justisminister Knut Storberget atRettsmedisinsk institutt (RMI) har maktet oppgaven med langt flere DNA-analyseruten å øke saksbehandlingstiden. Hittil i år er det registrert 523 treff mellomDNA-spor og ID-registeret, noe som kan bety oppklaring av mange saker. Mangetreff er det også mellom uidentifiserte spor, altså ukjente gjerningsmenn somhar slått til flere ganger. Straks de tas så kan etterforskeren servere dem ensmørbrødliste med forbrytelser de må svare for, melder Aftenposten.

- Det er svært oppløftende at RMI kan vise til så goderesultater. Og antallet DNA-profiler i ID-registeret vil øke raskt etter hvertsom de får sin dom med enda større muligheter for treff, påpeker han overforAftenposten.