Opplever kritikken som urettferdig

Flere polititjenestemenn opplever det som sårende at medienehar kritisert enkeltelementer i Utøya-innsatsen uten å se helheten.

Publisert Sist oppdatert

Det mener også flere sentrale personer i ledelsen i Nordre Buskerud politidistrikt.

– Vi som politi må tåle å få et kritisk lys på oss, og må tåle at det blir stilt spørsmål. Jeg har veldig stor forståelse for at de pårørende og overlevende føler et behov for å få svar, sier politimester Sissel Hammer.

Hun medgir at det var utfordrende med det store medietrykket etter 22. juli, og at distriktet nok ikke var dimensjonert for en hendelse i den størrelsesorden.

– Samtidig blir det vanskelig når små puslespillbrikker blir løftet opp fra det store puslespillet.

Responstiden og bruken av Storøya som oppmøtested er blant elementene som har blitt gjenstand for vedvarende kritikk fra media. Politimesteren sier det for henne virker som om media har vært litt for raske.

– For meg er det viktig å kunne gi riktig informasjon, ikke minst i forhold til de pårørende. Det har kanskje gått tregere enn det media skulle ønske.

– Føles ikke riktig

Stabssjef Magne Rustad understreker at politidistriktet er forberedt på å ta lærdom av innsatsen på Utøya, når 22. juli-kommisjonen har kommet med sine konklusjoner.

– Jeg er for en kritisk presse, og har ingen problemer med å forstå pressens rolle.

Men i denne syndebukkfasen som vi nå har vært oppi, så er jeg forundret over hvor mye energi det ble lagt i å finne kritikkverdige forhold, sier han. Også leder for ordensseksjonen ved Hønefoss politistasjon, politioverbetjent Roy Arild Fossum, er kritisk.

– For å være helt ærlig, så tror jeg nok de som har stått der ute har opplevd mediedekningen som veldig sårende. Poenget er at det tas ut enkelttemaer fra helheten som kan se feil ut. Men i forhold til helheten er det ikke det, sier Fossum.

Han støttes av politioverbetjent Kaare Tiller.

– Her er det enkeltpersoners raske beslutninger i en meget kritisk situasjon som blir kritisert til de grader. Det føles ikke riktig, sier han.

Vil ta kritikk

Ledelsen i Nordre Buskerud politidistrikt mener det ble gjort mye riktig ut ifra forutsetningene, men avventer evalueringen fra 22. juli-kommisjonen og Politidirektoratet før de konkluderer. Og kritikken derfra, står de parat til å ta.

– Vi vil foreta både en intern evaluering i politiet, og forholder oss til 22. juli-kommisjonen. Jeg håper og tror at vi lærer noe i ettertid, sier politimesteren, og fortsetter:

– Jeg håper media har en tilsvarende holdning, og at også de foretar en evaluering av denne hendelsen ettertid. Ikke bare i forhold til politiet, men i forhold til ungdommene, som jeg nok synes ble eksponert i overkant helt i starten.