Operativ trening

Publisert Sist oppdatert

Dette ble det varslet om:

I januar 2009 advarte flere polititjenestemenn fra Oslo om at de fikk for lite operativ trening, og at dette gjorde dem utrygge med våpen.

Utspillet kom etter at Politidirektoratet i en tilsynsrapport mente Oslo-politiet trente for mye. Tjenestemennene advarte også mot at én dags trening på «skyting pågår» årlig, var altfor lite.

Ett år senere, i mai 2010, advarte daværende lokallagsleder i Politiets Fellesforbund Asker og Bærum - dagens hovedverneombud i politi- og lensmannsetaten - mot det samme:

Politiet er ikke godt nok forberedt på skyting pågår.

Dette skjedde 22. juli:

Nordre Buskerud politidistrikt fant det før 22. juli vanskelig å skape rom for trening og øvelse generelt, og øvelsesvirksomheten ble holdt på et minimum.

Distriktets lokale mannskaper har blitt møtt med kritikk for at de den 22. juli ikke raskere tok seg over til Utøya for å konfrontere gjerningsmannen, i tråd med «skyting pågår»-konseptet.

Dette skriver kommisjonen:

Kompetansen til å løse skarpe oppdrag i politistyrken må økes. Relevante deler av det som i dag er opplæringen for innsatspersonell i kategori tre, bør også gis innsatspersonell i kategori fire.