Kongsberg-saken: Politimannen anker

- Dommen vil ankes videre til Høyesterett og vi er klare for å kjempe videre for en frifinnelse der, sier advokat Heidi Reisvang, i Elden Advokatfirma.  

Ankesaken i Kongsberg-saken i Borgarting lagmannsrett. Fra venstre: Aktor Marit Oliver Storeng og forsvarerne John Christian Elden og Heidi Reisvang.
Publisert Sist oppdatert

Politimannen som ble tiltalt for å ha utøvd vold mot to personer på en bensinstasjon i Kongsberg, natt til 30. oktober 2022, ble dømt i lagmannsretten. 

Tiltalte ble domfelt for grove kroppskrenkelser mot to fornærmede og grovt uaktsom tjenestefeil. Dommen ble offentlig i dag. 

Advokat Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma, sier i en pressemelding at politimannen er klar for å ta saken til Høyesterett. Hun representerer politimannen, sammen med advokat John Christian Elden. 

– Han er svært skuffet over dommen og vil nå bruke tiden til å grundig gå gjennom denne. Dommen vil ankes videre til Høyesterett og vi er klare for å kjempe videre for en frifinnelse der, sier Reisang til Politiforum.

Borgarting lagmannsrett fastsatte straffen til fengsel i 120 dager, hvilket var strengere enn påtalemyndighetens påstand om 60 dager.

– Nå er det slik at man mener at resultatet i seg selv ikke er riktig. Fokuset nå går på å anke saken inn til Høyesterett for å kjempe for en frifinnelse. Selv om vi mener at frifinnelse er korrekt resultat i denne saken, i likhet med tingretten, og mindretallet i lagmannsretten, så mener vi den straffen som nå er fastsatt, er alt for streng, sier hun. 

- Konsekvenser for politifolk som må avverge angrep

Reisvang mener dommen kan få betydning for politifolk dersom den blir stående.

– Dersom denne dommen står, blir det vanskelig for operativ polititjenestemenn å forutberegne sin rettsstilling. Dersom man står i svært farlige situasjoner der man egentlig er nødt til å avverge angrep på seg selv eller andre, må man nå foreta en vurdering av risiko for egen straffeforfølgelse fremfor å gjøre det politiet egentlig er trent til, fortsetter hun.

Hun trekker frem konsekvensene av det.

– Konsekvensene kan være forferdelige. Det sier seg selv at dersom politiet ikke får avverget skader på seg selv eller andre så vil det medføre i ytterste fall livstruende skader eller at liv går tapt, avslutter hun.

- Skummel presedens

I en pressemelding sier Reisvang også at politimannen frykter hva dette kan bety for muligheten for tjenestepersoner i politiet til å forhindre skade på seg selv eller andre i tjenesten, skriver advokatfirmaet videre i pressemeldingen.

– Hvis denne dommen blir stående vil den sette en skummel presedens for fremtidige saker som involverer politiets bruk av makt som jeg mener samfunnet ikke er tjent med, avslutter Reisvang. 

Frikjent i tingretten

I fjor ble politimannen frikjent på alle punkter i tingretten. Han slapp også å betale erstatning til de fornærmede.

De fornærmede anket erstatningskravet, og Riksadvokaten anket frifinnelsen. 

Tirsdag 2. april startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Aktor Marit Oliver Storeng ba om 60 dagers fengsel for den tiltalte politimannen. Tiltaltes forsvarer John Christian Elden ba  derimot om full frifinnelse. 

Powered by Labrador CMS