Kongsberg-saken: Politimannen dømt

Politimannen ble dømt under dissens, til 120 dagers fengsel. 

En politibetjent fra Sør-Øst politidistrikt ble tiltalt av Spesialenheten for grov kroppskrenkelse ved en pågripelse ved denne kombinerte Deli de Luca-fillialen og Esso-stasjonen i Kongsberg sentrum natt til 30. oktober 2022.
Publisert Sist oppdatert

Politimannen som ble tiltalt for å ha utøvd vold mot to personer på en bensinstasjon i Kongsberg, natt til 30. oktober 2022, ble dømt i lagmannsretten. 

Dommen ble offentlig i dag. 

Tirsdag 2. april startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Aktor Marit Oliver Storeng ba om 60 dagers fengsel for den tiltalte politimannen. Tiltaltes forsvarer John Christian Elden ba derimot om full frifinnelse. 

- Politiets maktbruk skal være forholdsmessig og forsvarlig. Spesialenhetens syn er at polititjenestemannen går utover disse rammene på slik måte at det er straffbart, sa Storeng.

- Tiltalte har gjort en lovlig tjenestehandling. Han har utøvet makt som han skal utøve makt. Punktum, sa Elden. 

Dissens

Tiltalte ble domfelt for grove kroppskrenkelser mot to fornærmede og grovt uaktsom tjenestefeil.

 «Lagmannsretten vurderte tiltaltes ulike handlinger basert på tiltaltes løpende forståelse av de faktiske forhold opp mot de rettslige rammene for politiets maktbruk som følger av politiloven § 6 og adgangen til å utøve lovlig nødverge. En samlet lagmannsrett kom til at deler av maktbruken var lovlig, mens andre deler var straffri fordi maktbruken lå innenfor en romslig margin for feilvurderinger som politiet skal tilkjennes ved etterfølgende vurdering av handlinger gjort i en presset situasjon. Et flertall på fem dommere kom til at fjorten knyttneveslag som tiltalte utførte mot den ene fornærmedes hode tidlig i hendelsesforløpet, var klart utenfor rammene for lovlig og straffri bruk av makt i polititjenesten. For at denne type slag, som har et høyt potensial for å påføre alvorlig skade, straffritt skal kunne brukes i politiets tjeneste, måtte det etter flertallets syn foreligge en ekstraordinær situasjon som påkalte bruk av farlig og skadelig makt. Noen slik situasjon forelå ikke da tiltalte slo», skriver Borgarting lagmannsrett i en pressemelding. 

Flertallet kom også til at et batongslag mot den andre fornærmedes lår, som tiltalte utførte mens denne fornærmede rygget og holdt hendene i været, var en straffbar overskridelse av grensene for maktbruk i politiets tjeneste. Flertallet anså etter en samlet, konkret vurdering, at det var snakk om grove kroppskrenkelser mot begge de fornærmede, jf. straffeloven § 272, jf. § 271. 

Lagmannsretten mener også at voldsbruken utgjorde en grovt uaktsom tjenestefeil, jf. straffeloven § 172, jf. § 171. 

Han dømmes ikke til å betale saksomkostninger. 

To dommere tok dissens og mente at tiltalte skulle frifinnes. 

Fengsel i 120 dager

Borgarting lagmannsrett fastsatte straffen til fengsel i 120 dager. Lagmannsretten pekte på at politiet har et vidt handlingsrom for å bruke lovlig makt i tjenesten, og at det også tilkjennes en romslig margin for feilvurderinger før det er aktuelt å belegge tjenestehandlinger med straff. 

Ankesaken i Kongsberg-saken i Borgarting lagmannsrett. Forsvarerne John Christian Elden og Heidi Reisvang.

Lagmannsretten fant ikke at det i tillegg skulle gjøres et fradrag i straffen som følge av at tiltalte utøvde volden som ledd i polititjenesten. Det ble lagt vekt på at straffbar voldsutøvelse fra politiets side kan skade publikums tillit til politiets tjenesteutførelse. Straffen ble dermed satt høyere enn påtalemyndighetens påstand, som var 60 dagers fengsel. 

Anker dommen

Advokat Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma, som representerer politimannen, sier i en pressemelding at politimannen er klar for å ta saken til Høyesterett. 

– Min klient er svært skuffet over dommen etter at han ble frifunnet i tingretten, og vi vil anke denne dommen til Høyesterett, sier Reisvang. 

Hun representerer politimannen sammen med advokat John Christian Elden. De vil nå bruke tid til å gå igjennom den omfattende dommen sammen med sin klient.

Videre kommer det frem at politimannen er svært skuffet og oppgitt over dommen fra lagmannsretten. Han frykter hva dette kan bety for muligheten for tjenestepersoner i politiet til å forhindre skade på seg selv eller andre i tjenesten, skriver advokatfirmaet videre i pressemeldingen.

– Hvis denne dommen blir stående vil den sette en skummel presedens for fremtidige saker som involverer politiets bruk av makt som jeg mener samfunnet ikke er tjent med, avslutter Reisvang.

I fjor ble politimannen frikjent på alle punkter i tingretten. Han slapp også å betale erstatning til de fornærmede.

De fornærmede anket erstatningskravet, og Riksadvokaten anket frifinnelsen. 

Hendelsen 

Hendelsen fant sted ved den kombinerte Esso- og Deli de Luca-filialen i Kongsberg, natt til 30. oktober 2022, etter at hovedfornærmede Simensen og flere av vennene, var kommet dit for å bli kjørt hjem etter en kveld på byen, står det i dommen fra tingretten. Nede på bensinstasjonen tok en vekter kontakt med politiet, og forklarte at han hadde blitt drapstruet av Simensen tidligere på kvelden, og at han hadde dratt en finger over strupen mens han så på ham. 

Rett forut for samtalen kom Simensen og en av hans venner. Vekteren opplyste at det var Simensen som hadde kommet med truslene. På et tidspunkt skal Simensen ha ropt «hold kjeft, hold kjeft» mens vekteren snakket med politiet. Vekteren svarte «tror du ikke jeg tar drapstrusler på alvor?». Simensen og kameraten gikk deretter rundt politibilen og opp mot der vekteren snakket med politiet. 

Den tiltalte politimannen gikk like etter ut av en annen politibil, og fortalte at han ønsket å få opplysninger om situasjonen og ta personalia. Tiltalte tok kontaktgrep på Simensen, og forklarte i avhør at han samtidig sa «kan ikke du bli med bort hit litt?». 

Simensen trakk til seg armen raskt, tok noen skritt tilbake, og sa «ikke rør meg». Det gikk deretter svært kort tid, anslagsvis tre sekunder, før tiltalte la Simensen i bakken. Tingretten la til grunn at tiltalte ikke sa noe mer etter at Simensen dro til seg armen. Tiltalte forklarte dette med at en i en slik situasjon er avhengig av et overraskelsesmoment overfor den man søker å få kontroll på. 

Deretter fulgte et basketak hvor tiltalte brukte både pepperspray, slag og batong. 

Politiforum oppdaterer saken. 

Powered by Labrador CMS