Flest varslinger fra Oslo i fjor

Oslo-politiet hadde hele 11 varslingssaker i 2023. Det var flest i politi-Norge.

MANGE VARSLINGER: Det var 11 varslinger om kritikkverdige forhold i Oslo politidistrikt i fjor. Distriktet ledes fra politihuset på Grønland (bildet) i Oslo.
Publisert

 Det viser tall som Politiforum har innhentet fra politidistriktene. De viser at Oslo politidistrikt i fjor hadde 11 varslinger om kritikkverdige forhold, noe som er tre flere enn året før.

På en klar «andreplass» med åtte varslinger i 2023, kommer Sør-Vest politidistrikt. Tall Politiforum har innhentet bakover i tid, viser at det er Sør-Vest som har hatt flest varslingssaker etter den nye distriktsstrukturen ble etablert i 2016.

På varslingsoversikten for 2023 er neste politidistrikt langt bak Oslo og Sør-Vest, der Vest er på tredjeplass med tre varslingssaker i 2023.

Øst og Sør-Øst har begge hatt to varslingssaker i fjor, mens distriktene Agder, Møre og Romsdal, Nordland og Trøndelag har svart Politiforum at de hadde en varslingssak hver i 2023.

LANDSOVERSIKTEN: Oslo-politiet hadde flest varslingssaker i 2023, med Sør-Vest på nummer to og Vest politidistrikt på en tredjeplass, langt bak de to distriktene med flest varslinger. Tallene inkluderer ikke særorganene.

Finnmark, Troms og Innlandet oppgir at de ikke hadde noen varslinger i fjor.

Totalt var det 30 varslingssaker i norsk politi i 2023, ikke medregnet særorganene.

— Skal være trygt

Det har vært mye mediefokus på varslingssaker i Oslo politidistrikt de siste månedene, som troner øverst på oversikten over antall varslinger som Politiforum i dag kan presentere. 

TV 2 har omtalt en politileder i Oslo som det har kommet en rekke varslinger mot de siste årene.

Fungerende HR-direktør i Oslo-politiet tror likevel ikke de høye tallene over antall varslinger i Oslo forteller noe om den generelle situasjonen internt i Oslo politidistrikt.

Fung. HR direktør May Kristin Fønnebø.

— Antall varslingssaker varierer fra år til år, og vurderingsgruppen håndterer erfaringsmessig mellom tre og 13 saker hvert år. Vi ønsker at det skal være trygt å varsle i Oslo politidistrikt, og vi håndterer hvert varsel og klage etter gjeldende regler og retningslinjer, sier avdelingsdirektør May Kristin Fønnebø til Politiforum.

Hun legger til: 

— Oslo politidistrikt ønsker at våre ansatte skal si ifra om slike forhold, slik at vi kan lære og gjøre forbedringer.

Håper flere sier fra

Ifølge den fungerende HR-direktøren har Oslo-politiet jobbet med å få på plass en kultur der det er rom for å si fra om kritikkverdige forhold.

— De siste årene har vi hatt fokus på at medarbeidere hos oss skal melde ifra hvis de opplever ugreie forhold på arbeidsplassen. Vi både håper og tror at dette arbeidet har resultert i at flere sier fra om slike forhold, sier avdelingsdirektør May Kristin Fønnebø i Oslo politidistrikt.

Varsling er regulert av åtte paragrafer i arbeidsmiljøloven. Her blir det slått fast at arbeidstakere skal kunne varsle om kritikkverdige forhold uten å risikere noen form for straff eller negative reaksjoner.

Det har de siste årene imidlertid vært mye og sterk kritikk mot politiledelsen for håndteringen av varslingssaker. Politiets fellesforbund (PF) har et stående landsmøtevedtak der forbundet advarer sine medlemmer mot å varsle, på grunn av at man ikke opplever at det er trygt å gjøre dette i dag.

Som del av en dialog mellom forbundet og Justis- og beredskapsdepartementet, har regjeringen besluttet at det skal opprettes et nytt uavhengig varslingsombud for politiet. Dette blir lokalisert til Statens sivilrettsforvaltning på Hamar og har oppstart senere i år.

Powered by Labrador CMS