Nina Skarpenes
Nina Skarpenes

Ønsker seg lisens for etterforskerne

PHS-rektor Nina Skarpenes foreslår lisensiering av etterforskere. Det er en løsning som hun mener vil ivareta kompetansekravet som må stilles til fagfeltet.

Publisert Sist oppdatert

– Vi trenger en kompetanseheving og vi trenger å sette krav. Spørsmålet er hvor og hvordan disse kravene skal settes, sier rektor ved Politihøgskolen Nina Skarpenes. Som har registrert et stadig økende fokus på etterforskningsfaget.

Skarpenes' forslag er at fagkompetansen kan heves og sikres gjennom en lisensiering etter bestått eksamen og undervisning. Hun drar også linjer til ordningen som beredskapstroppen og livvaktene kvalifiseres gjennom i dag.

– En slik systemendring kommer ikke over natten. Dette må innføres over tid, for eksempel en femårsperiode, der dagens etterforskere må tilegne seg nødvendig kompetanse for å kunne fortsette på de feltene der lisensiering av etterforskere vurderes som nødvendig, sier Skarpenes.

Kostbar sertifisering

Innlegget til Skarpenes kommer i kjølvannet av Asbjørn Rachlews kritikk av Politidirektoratets langvarige nedprioritering av fagfeltet og Ivar Fahsing anbefaling av et eksternt godkjenningssystem for etterforskere.

– Årlige sertifiseringer, som kan være en annen måte å sikre kompetansen på, innebærer ressurskrevende trening, evaluering og godkjenning for å sikre at sertifiseringen opprettholdes. Det er et riktig valg i noen sammenhenger, men lite egnet på andre områder, sier Skarpenes.

Trenger spesialetterforskere

Inspirasjonen til Skarpenes' etterforskningslisens er hentet fra PHS-professor Jan Ole Vanebo tanke om lederlisens, en ordning som også skal være innført i Danmark. Hun ser at konseptet har en funksjon som kan overføres til flere andre områder, og tror etterforskningsfaget kan være et bra sted å starte.

– Generalistutdanningen dekker mange felt, men det er mange sakstyper som kunne trenge spesialistutdanning, sier Skarpenes.

I bloggen skriver hun at ved bestått avhørsutdanning vil man kunne få lisens til å avhøre barn og andre sårbare grupper. En videreutdanning i kriminalteknikk, e-spor eller mer spesialiserte sakstyper, som miljøkriminalitet eller grov vold og drap, vil åpne for etterforskeren på disse feltene.