Riksadvokat Tor-Aksel Busch under Politiets Fellesforbunds landsmøte 2013.
Riksadvokat Tor-Aksel Busch under Politiets Fellesforbunds landsmøte 2013.

Ønsker økt fokus på etterforskning

Riksadvokat Tor-Aksel Busch kom med flere utfordringer til Politiets Fellesforbund (PF) under sin tale på landsmøtet.

Publisert Sist oppdatert

En av utfordringene er å bidra til å skape et politi som er godt rustet på etterforskningssiden.

- Forebygging har vært særdeles viktig. Løsning av operative oppdrag har fått mye oppmerksomhet. Men husk å ta med helheten, fokuser også på etterforskere og etterforskning, sa Busch.

- I den fasen man nå er i, bruker vi krefter og tankekraft til å designe et politi som organisatorisk er godt rustet til å ivareta etterforskerfunksjonene. Per i dag gir ingen av de foreliggende dokumenter noe som ivaretar dette.

En annen utfordring fra Riksadvokaten, var å få fram det positive i politiet.

- Dere må formidle at politiet er vesentlig bedre enn det dagens debatt gir uttrykk for. Dere må få frem de gode historiene. I for stor grad har politiet fått frem det som ikke er bra, sa Busch.

Han understreket videre viktigheten av tillit.

- Etter mitt syn er det ingen tvil om at en etat som utøver makt mot egne borgere, må ha tillit i befolkningen. Den må tas vare på. Og den skapes i daglig kontakt med publikum, derfor må vi ikke bli et aksjonspoliti på vent. Vi skal også ha med oss det som politiet står for og har stått for.