Valgjerd Svarstad Haugland eller Odd Einar Dørum bør lede bevæpningsutvalget, mener flertallet av partiene på Stortinget.
Valgjerd Svarstad Haugland eller Odd Einar Dørum bør lede bevæpningsutvalget, mener flertallet av partiene på Stortinget.

Ønsker én av disse til å utrede bevæpning

Opposisjonen på Stortinget har sendt et felles brev til Justis- og beredskapsministeren, der de foreslår hvem som bør lede utredningen om politibevæpning.

Publisert Sist oppdatert

Justis- og beredskapsdepartementet jobber i disse dager med å sette sammen utvalget som skal utrede bevæpning av norsk politi. Justisminister Anders Anundsen har i Stortinget uttrykt at han er åpen for innspill til sammensetning av utvalget.

Og nå har de seks partiene, i et brev til justis- og berededskapsministeren, foreslått at bevæpningsutvalget bør ledes av Odd Einar Dørum eller Valgerd Svarstad Haugland.

De har dermed foreslått to svært erfarne politikere. Odd Einar Dørum var justisminister for Venstre fra 1999-2000 og fra 2001-2005. Valgerd Svarstad Haugland var kultur- og kirkeminister fra 2001-2005. Hun var barne-, familie- og forbrukerminister fra oktober 1997 til mars 2000.

– Vant til å gjøre krevende avveininger

Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet, Venstre, SV og Miljøpartiet – flertallet på Stortinget – står sammen om forslagene til utvalgsledere, som de mener har stor grad av legitimitet i befolkningen.

Hadia Tajik, Arbeiderpartiet.
Hadia Tajik, Arbeiderpartiet.

– Begge har mange års erfaring som ledere fra ulike arenaer, de står støtt i den offentlige debatten, de er vant til å gjøre krevende avveininger. Når vi, på tvers av partipolitisk tilhørighet, klarer å enes om disse navnene, er de heller ikke spesielt kontroversielle navn i en slik sammenheng, noe som er en viktig del av troverdigheten til utvalgets arbeid, sier Hadia Tajik (AP) til Politiforum.

Hun påpeker at hun setter pris på at justisminister Anundsen har søkt råd hos partiene på Stortinget, og mener det viser at også han ser at en utredning om en eventuell generell bevæpning er så viktig, at det ikke er noe som bør drives frem uten bred forankring.

Vil ha likeverdig deltakelse fra alle fagforeningene i politiet

De seks partiene har i det samme brevet til justisministeren påpekt at utvalget bør bestå av fagpersoner som både kan vurdere politioperative forhold og politiets plass i samfunnet.

I tillegg går partiene konkret til verks når det kommer til fagforeningenes rolle: Alle fagorganisasjonene i politiet, og ikke bare PF, Politijuristene og NTL, skal være likeverdig representert i arbeidet gjennom å sitte i utvalget eller å sitte i en referansegruppe.

– Det er jo en ganske skeiv fordeling fagforeningene imellom når det kommer til antall medlemmer. Hvorfor er det viktig for dere at alle fagforeningene skal sitte tett på arbeidet og være likt representert?

Antall medlemmer i en organisasjon kan ha mye å si i mange sammenhenger, men i akkurat denne er det summen av erfaringer som er det sentrale. Vi mener derfor det er viktig at representanter for alle fagforeningene i Politi-Norge deltar, sammen med fagfolk med innsikt i både politioperative forhold og politiets samfunnsrolle. Noe av politiets styrke er at det ikke bare representerer seg selv, men oss alle. Det må også gjenspeiles i sammensetningen av utvalget, sier Hadia Tajik.

Må ha bred forankring

Justispolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad i KrF, signerte brevet for sitt parti. Han understreker viktigheten av å få bevæpningsspørsmålet utredet på en skikkelig måte, for å få et enhetlig faktagrunnlag i den videre debatten.

– Hvis et slikt utvalg skal fungere, må det ha legitimitet og bred forankring både i Stortinget, men ikke minst også i de ulike miljøene som skal gi innspill, sier han.

I brevet til Anundsen, understrekes det at mandatet for utredningen «på ingen måte» må foregripe sluttresultatet. Et bredt mandat er viktig, sier Ropstad.

– Så bredt at uansett om du er for eller mot generell bevæpning, kan ingen i etterkant vise til mandatet og si at dette var forutbestemt. Ikke vits å ha et mandat som utreder hvordan vi skal få generell bevæpning eller hvorfor det ikke skal være det. Da har ikke resultatet den tyngden som jeg tror vil være viktig i et sånt type spørsmål.

Regjeringen velger fritt

Politiforum har vært i kontakt med Dørum, som ikke ønsker å kommentere forslaget. Svarstad Haugland har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Ropstad sier om Dørum og Svarstad Haugland at dette er personer med «veldig sterk politisk standing» som er «høyt aktet i det politiske miljøet».

– Etter samtaler med dem, tror jeg dette er personer som vil gå inn i arbeidet med stor lyst og interesse, hvis de blir valgt. Jeg tror de vil være samlende kandidater, sier KrF-politikeren, som understreker at ingen av dem har lovet å stille om det blir aktuelt.

– De er kjent med å bli foreslått, og har ikke noe imot det.

– Hele opposisjonen stiller seg bak dette forslaget, hva om regjeringen velger noen andre til å lede utvalget?

– Det er jo regjeringens privilegium å sette ned utvalg, utforme mandatet og velge personene. De kan velge den de vil ha, svarer Ropstad.

Justis- og beredskapsdepartementet har foreløpig ikke besvart Politiforums henvendelse i saken.