Ønsker delvis kommunalt politi

Oslo-politiet bør splittes i to, hvor kommunen overtar ansvaret for den ene halvdelen, krever Fremskrittspartiet i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Partiet går til valg til høsten med krav om at halvparten av byens politi bør styres økonomisk av bystyret i Oslo.

Også Høyre i Oslo er nå positive til at Norge – etter 74 år med statlig politi – bør prøve ut kommunalt politi igjen. Ordningen ble avviklet i 1937.

– Det vil være naturlig at vi etter valget setter oss ned sammen med Høyre, og kanskje også Venstre, og diskuterer oss fram til et forslag om hvordan kommunepolitiet bør fungere, sier leder av Oslo Frp, Christian

Tybring-Gjedde, til Politiforum.

Partiet gjør det klart før høstens kommunevalg: De vil gå inn for at Oslo bystyre henvender seg til Justisdepartementet og krever forsøksordning med kommunale politikonstabler.

Partiprogram

Frp er også klare til å fremme forslag i Stortinget om å endre Politiloven, slik at kommuner også kan få lov til å utføre polititjenester.

– Den beste løsningen for Oslo vil være å dele Oslo politidistrikt i to, og la den ene delen være et lokalt politi - på lik linje med en rekke andre europeiske land. For å medvirke til lokalt engasjement og lokale prioriteringer, bør Oslo bystyre få vesentlig påvirkningsmulighet og direkte budsjettansvar for det lokale politiet, sier han.

Tybring-Gjedde innser at partiet ikke har tenkt detaljert på hvordan kommunepolitiet kan fungere under et statlig politi, men sier de vil ta saken opp med Politiets Fellesforbund og politimesteren i Oslo, dersom flertallet i bystyret blir blått etter høstens kommunevalg.

Partiet ser for seg at den kommunale delen av politikorpset må få ansvaret for politiposter i bydelene, lokalt begrensede saker og yte rask og effektiv service til lokalbefolkningen.

Frp vil ha en engelsk modell hvor folk kan ringe direkte til sin lokale politibetjent, ikke bare til 02800.

«Samarbeidet mellom politi, skole og barnevern må styrkes og fungere i faste former. Lokalpolitiet må få ansvar for forebyggende arbeid, og utvise nulltoleranse for vold og uorden på offentlig sted», skriver Oslo-partiet i sitt program til høstens kommunevalg.

Prioriteringer

Tybring-Gjedde sier han får kritikk på vegne av partiet i møter med lokalbefolkningen.

Folk på gata er ikke fornøyd med manglende synlig politi, og uttrykker bekymring for en åpenlys narkotikaomsetning i Oslo.

– Det hjelper ikke velgerne i Oslo at vi skylder på manglende ressurser fra Regjeringen og Storberget. Dersom Oslo kommune får egen politistyrke, vil det bli opp til bystyret å prioritere midler innenfor de rammene kommunen har. Politikk er nettopp å prioritere. Dersom folk vil ha mer politi, må vi være villige til å diskutere hva vi må nedprioritere av andre ting, sier Frp-lederen.

Ett år på PHS

Partiet ser for seg at de kommunale konstablene er underlagt Oslos politimester, men at bystyret har det økonomiske ansvaret.

Hvor lang utdannelse de bør ha, er heller ikke vedtatt, men en av ideene har gått på et ettårig løp på PHS for å få konstablene raskt ut i gata.

– Før en slik ordning kan starte, er det selvfølgelig nødvendig å med innspill fra europeiske land hvor kommunene har politiordning i dag, understreker Tybring-Gjedde.