Hadia Tajik under den politiske debatten på politihuset i Oslo.
Hadia Tajik under den politiske debatten på politihuset i Oslo.

Ønsker åpenhet om lederrekruttering

Hadia Tajik (Ap) mener det er en politisk oppgave å skape mer åpenhet om lederrekrutteringen i politiet.

Publisert Sist oppdatert

Det sa lederen for Stortingets justiskomite under den TV2-sendte debatten fra politihuset på Grønland torsdag ettermiddag.

– Vi må åpne opp rekrutteringsprosessen for hvem som blir ledere. Det oppleves at disse prosessene ikke er åpne nok. Så må vi sørge for at de som blir ledere får den kompetansen og utviklingen de trenger for å bli god ledere, sa Tajik.

Idealister gir resultater

Parolesalen på politihuset var fullsatt da paneldebatten bestående av Tajik, justiskomiteens nestleder Anders Werp (H), tidligere politiinspektør Hanne Kristin Rohde, førsteamanuensis Thorvald Hærem fra BI, PF-leder Sigve Bolstad og Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold ble avholdt.

Også Politidirektoratet ved HR-direktør Karin Aslaksen skulle være med, men hun trakk seg på kort varsel.

Panelet i politidebatten i regi av Oslo politiforening: Thorvald Hærem fra BI, PF-leder Sigve Bolstad, Anders Werp (H), Hadia Tajik (Ap), Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold og tidligere polititopp Hanne Kristin Rohde.
Panelet i politidebatten i regi av Oslo politiforening: Thorvald Hærem fra BI, PF-leder Sigve Bolstad, Anders Werp (H), Hadia Tajik (Ap), Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold og tidligere polititopp Hanne Kristin Rohde.

Det var Oslo politiforening (OPF) som arrangerte debatten, som hadde ledelse og kultur i politiet som tema.

Rohde, som også tidligere har vært kritisk til politiledelsen i en kronikk i Politiforum, innledet debatten.

– Jeg mener det er en lang vei å gå for ledelse i politiet. Det har vært for lite fokus på ledelseskultur. Dårlig ledelse kan føre til stress, nedsatt effektivitet og i ytterste konsekvens sykemelding. Ledelse er ingen forfremmelse, det er et valg, understreket hun, og la til:

– Det er min erfaring at politietaten leverer veldig gode resultater fordi det er idealister i korpset. Hadde vi klart å rekruttere gode ledere også, da kunne vi tatt det til nye høyder.

Hans Sverre Sjøvold og Hanne Kristin Rohde under paneldebatten i politihuset i Oslo.
Hans Sverre Sjøvold og Hanne Kristin Rohde under paneldebatten i politihuset i Oslo.

Mosjonist og toppidrettsutøver

Oslo-politimester Sjøvold mente begrepene god og dårlig ledelse må balanseres, sett i sammenheng med organisasjonens størrelse og hvilken type ledelse det handler om. Toppledelse og operativ ledelse er to vidt forskjellige ting.

– Til det er rett og slett rollene for ulike. Jeg har veldig stor tro på vårt desentraliserte system her i Oslo. Her er det stor frihet i de forskjellige avdelingene for hvordan de skal nå sine mål.

Dette sa Rohde seg også enig i.

– Jeg vil veldig gjerne understreke at det er forskjell på å rekruttere en førstelinjeleder og en toppleder. Det å gå fra førstelinje til topp, handler om å gå fra å være mosjonist til å være toppidrettsutøver, sa hun.

Handler om rekruttering

PF-leder Bolstad understreket at det blir feil om personer forfremmes til lederstillinger, og først da skoleres i ledelse.

– Jeg synes norsk politi har fått et litt ufortjent rykte når det handler om ledelse. Det blir generalisert. Det er mange dyktige ledere i norsk politi, men dette handler om hvordan man rekrutterer. Hvorfor blir man leder først, før man finner ut om man har lederegenskaper?

PF-leder Sigve Bolstad under paneldebatten på politihuset i Oslo.
PF-leder Sigve Bolstad under paneldebatten på politihuset i Oslo.

Fordi det er et prestisjenederlag å gå ned i stilling, tror Bolstad dette bidrar til at mange politiledere som ikke burde være ledere, forblir i stillingen. Han mener dette også handler om lønn.

– Det er slik i politiet, at for å gå opp i lønn, så må du bli leder. Derfor bør det også satses på fagstillingene lønnsmessig, sa han.

Helt andre krav til ledere

Politimester Sjøvold understreket at det stilles helt andre krav til politiledere i dag enn tidligere.

Anders Werp (H) og Hadia Tajik (Ap) under paneldebatten i politihuset i Oslo.
Anders Werp (H) og Hadia Tajik (Ap) under paneldebatten i politihuset i Oslo.

– Det er en helt annen verden. Kompleksiteten i det å drive et politidistrikt er større. Vi må sikre både Oslos befolkning og nasjonale interesser, og samtidig møte opp på skoler for å drive forebyggende virksomhet. Jeg håper at politireformen som kommer nå bidrar til at vi kan bli bedre. Da er det viktig at vi også har ledere som kan hente ut potensialet i en reform.

Justiskomiteens nestleder Werp sa seg enig når temaet for debatten skled over i den kommende politireformen.

– Dagens struktur ble vedtatt i 2000 og trådte i kraft i 2002. Allerede nå møter norsk politi utfordringer man knapt hadde hørt om da. Å påstå at det ikke er behov for en nærpolitireform, da blir jeg veldig undrende. Men i den blir det en viktig jobb for oss å legge til rette for god lederutvikling, sa Werp.

Hva er robust?

Hærem fra BI understreket at organisasjoner eksisterer av en grunn, nemlig fordi vi vet at de får individer til å ta bedre beslutninger.

– Men man gjør ikke en bedre jobb ved å sentralisere uten å spørre seg selv hvordan man blir bedre av det. Man må tenke på hvilke oppgaver man skal levere, og så organisere dette best deretter. Det er lederens oppgave, understreket han,

Tajik advarte mot at man ikke kan teoretisere seg bort fra fjorder, fjell og dalstrøk.

– Ap er for at vi reduserer både antall politidistrikter og antall tjenestesteder. Men hva legger man i robust, hva innebærer det? spurte hun, og advarte mot å legge opp til en struktur hvor de flinkeste folkene søker seg inn til sentrale tjenestesteder.