Olafsen: En anerkjennelse

Politimester Arne Jørgen Olafsen sier det er veldig hyggelig at arbeidet med reformen blir lagt merke til.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er en anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort med å heve kompetansen, sier politimesteren.

– Ble du overrasket over nominasjonen?

– Ja, jeg ble det, smiler Olafsen , og fortsetter:

– Det er selvfølgelig noen tilfeldigheter knyttet til hvordan dette skjer. Jeg opplever at vi brøyter løype i forhold til å gjennomføre endringer i norsk politi. Follo politidistrikt er jo det distriktet i Norge som i særdeleshet har gjennomført radikale endringer. Når vi så får anerkjennelse for det, så er det hyggelig.

– Usedvanlig hyggelig

Politimesteren mener nominasjonen viser at politidistriktet har klart å gjennomføre gode prosesser, at de har fått med seg de ansatte, og fått forståelse for nødvendigheten av endringene.

– Det som er spesielt i politiet, er at vi gjennomfører mange endringer samtidig. Både strukturendringer og kompetansehevende tiltak, understreker Olafsen, og legger til:

– HR Norge var ute etter en direkte sammenheng mellom kompetanse og resultater, mens vi ser at vi får resultater fra mye forskjellig. Det er vanskelig å se hva som kommer fra hva, men nominasjonen er i hvert fall en anerkjennelse for at de grepene vi har gjort har ført til bedre politi og bedre resultater. Det er usedvanlig hyggelig å høre det fra eksterne!

Medbestemmelse

Om beskrivelsen av hans egen rolle som en «ledestjerne» i prosessen, sier politimesteren at han har forsøkt å fylle rollen som øverste leder på en best mulig måte.

– Jeg har forsøkt å meisle ut en strategi, samtidig som jeg har overlatt mye av ansvaret til de som kan fagene. Jeg mener jeg har åpnet for en passe grad av medbestemmelse. Samtidig har jeg vært veldig heldig med de medarbeiderne jeg har i distriktet her, understreker han.