Gamle Grønmo avfallsanlegg med Oslo i bakgrunnen.
Gamle Grønmo avfallsanlegg med Oslo i bakgrunnen.

OL kan forsinke beredskapssenteret

Gamle Grønmo avfallsanlegg er lansert som alternativ tomt for politiets beredskapssenter. Der skal også skiskytterstadion til Oslo-OL ligge.

Publisert Sist oppdatert

Dermed må Politidirektoratet (POD) og Justis- og beredskapsdepartementet fortsatt vente i spenning på om Grønmo-tomta er et reelt alternativ til tomta på Alnabru.

I løpet av høsten vil Stortinget avgjøre om det skal gis en statsgaranti til OL-prosjektet. Dersom Oslo-OL får statsgaranti, blir ventetiden forlenget - først i slutten av juli 2015 skal Den internasjonale olympiske komité (IOC) avgjøre hvilken by som skal arrangere lekene i 2022.

Hvis Oslo går av med seieren, ryker etter alle solemerker Grønmo-tomta for politiet. For selv om flere OL-øvelser flyttes langt utenfor Oslos grenser, er det ikke aktuelt å flytte skiskytterstadionet på Grønmo.

Ifølge Dagbladet vil ikke lokalidretten i Oslo ha OL til byen dersom det ikke blir skiskytteranlegg på Grønmo - og uten lokalidrettens støtte, vil heller ikke Arbeiderpartiet gi statsgaranti til OL. Da ryker også flertallet for statsgarantien på Stortinget, ifølge avisa.

Tre ganger så stort

20. august kom pressemeldingen fra POD og departementet om at Grønmo i en ny konseptutvalgsutredning var lansert som alternativ beliggenhet for politiets lenge planlagte beredskapssenter. Grønmo seilet dermed opp som et alternativ til en tomt på Alna som politiet selv har sett seg ut siden 2007.

– Grønmo-alternativet gir flere muligheter enn det er plass til på Alna, og er således et nytt og spennende alternativ som sammen med skisseprosjektet på Alna vil være grunnlag for regjeringens videre behandling, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i pressemeldingen.

Konseptutvalgsutredningen er unntatt offentlighet, og detaljene rundt vurderingen er derfor ikke kjent. Tomta på Grønmo er imidlertid både større og mer fleksibel enn tomta på Alna, som ligger inneklemt mellom flere veier.

Alna-tomta har et areal på litt i overkant av 60 dekar, mens det tilgjengelige arealet på Grønmo er over tre ganger så stort.

– Vi er godt fornøyd med at det nå har kommet en grundig vurdering av ulike alternativer. Gjennom denne siste utredningen har vi fått frem et godt alternativ for videre diskusjon om ambisjonsnivået for et beredskapssenter. Dette vil danne grunnlag for senere beslutning, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård i pressemeldingen.

Bedre kjørevei

Politiforum har vært i kontakt med POD for å få stille spørsmål rundt konseptutvalgsutredningen, blant annet om hvordan POD og departementet har vurdert den mulige konflikten med Oslo-OL. Henvendelsen gjennom PODs informasjonsavdeling har dessverre ikke ført fram.

Ole Vidar Dahl, leder for spesialseksjonen i Oslo politidistrikt, kan heller ikke si noe om konseptutvalgsutredningen til Politiforum, men bekrefter at hans seksjon har vært involvert.

– Vi er veldig fornøyd med den faglige involveringen. Jeg er spent på hvor veien videre går, sier Dahl.

Han ønsker på nåværende tidspunkt ikke å ta stilling til hvilken av tomtene han mener er det beste alternativet.

– Jeg holder på det jeg alltid har sagt, at så langt framover vi kan se i tid, mener vi at nærheten til Oslo er det viktige. Både når det gjelder krisehendelser og daglig bruk av kompetansen til spesialmannskapene. Det har vært vår anbefaling hele veien.

Både Beredskapstroppen, hundetjenesten og bombegruppen gjennomfører ordinær tjeneste i Oslo, og er derfor avhengige av en viss nærhet til Oslo sentrum.

Tall fra karttjenesten til Google, viser at mens det er omtrent 9,5 kilometer å kjøre fra Alna-tomta til Oslo Sentralstasjon, er det litt i overkant av 12 kilometer fra Grønmo til samme sted - altså rundt 2,5 kilometer lenger.

Kjøretiden er ifølge karttjenesten imidlertid omtrent den samme - cirka et kvarter - ettersom det fra Grønmo er mulig å kjøre på firefelts motorvei nesten hele veien. Den korteste veien fra Alna til sentrum går gjennom trafikkerte sentrumsgater, mens alternativet på bedre veier gir en omvei på fire kilometer.

Skisseprosjekt i rute

Samtidig som konseptutvalgsutredningen nå er ferdig utarbeidet, jobber Statsbygg videre med et skisseprosjekt for å se om det er mulig å få plass til et beredskapssenter på rundt 34.000 bruttokvadratmeter på Alna-tomta. Skisseprosjektet skal leveres i løpet av oktober, forteller prosjektleder Hagbarth Vogt-Lorentzen i Statsbygg.

– Vi har vist for POD at det går an å få inn denne bygningsmassen på tomta. Vi får inn de funksjonene som er programmert inn, også i det vi mener er en god løsning. Men det er klart at utvidelsesmulighetene blir begrenset, sier prosjektlederen.

Vogt-Lorentzen sier de ikke har blitt bedt om å ta hensyn til Grønmo-alternativet i sitt arbeid.

– Det som har blitt sagt, er at oppdragsgiver uansett vil ha sluttført skisseprosjektet på Alna, sier han.

Dersom Alna-tomta vrakes til fordel for Grønmo eller andre alternativer, skal utredelsene i skisseprosjektet kunne brukes også på andre tomter. Da Politiforum skrev om beredskapssenteret i februar i år, fikk vi opplyst om at framdriften videre er igangsetting av et forprosjekt med en konkret tomt i tankene.

Forprosjektet, dersom det settes i gang allerede i høst, vil deretter sannsynligvis være ferdig til andre halvår 2015. Dersom det gis statsgaranti til Oslo-OL, og Grønmo foretrekkes som tomt til beredskapssenteret, må nødvendigvis forprosjektet utsettes til etter avgjørelsen om hvem som får vinter-OL i 2022.

Da er vi allerede i august 2015, og beredskapssenteret - som kunne stått klart allerede i 2010 - kan være ytterligere ni måneder forsinket.