PF-studentenes nye styre. Bak fra venstre: Pål Rake, Kristine Sandvik, Hanne Hagen Rotnes, Petter, Elisa Hugvik, Mari Malene Bjønness, Chrstopher Delta Amundsen. Vilde Fjeldavlie Gudmundsen var ikke tilstede under årsmøtet.
PF-studentenes nye styre. Bak fra venstre: Pål Rake, Kristine Sandvik, Hanne Hagen Rotnes, Petter, Elisa Hugvik, Mari Malene Bjønness, Chrstopher Delta Amundsen. Vilde Fjeldavlie Gudmundsen var ikke tilstede under årsmøtet.

Nytt styre for PF-studentene

Vil å fortsette god dialog med Justisdepartementet og Politidirektoratet, sier nyvalgt studentleder.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag kveld var det tid for sjefsbytte i studentlaget for Politiets Fellesforbund på Politihøgskolen.

Avtroppende leder Fredrik Svendby Engen er ferdig utdannet politi, og ny leder og styresammensetning skulle velges på årsmøtet. Valgkomiteens leder Stian Bakke presenterte valgkomiteens forslag, og tilkjennegjorde en grundig utvelgelsesprosess.

- De vi har innstilt er gjort på bakgrunn av tidligere arbeid og referansesjekk, sa han, samtidig med at han fortalte at de hadde gjennomført intervjuer med de foreslåtte kandidatene.

- Alle de foreslåtte er godt kompetente til å sitte i styret, sa han med et smil. Hver av kandidatene fikk anledning til fremme sitt eget kandidatur gjennom ett minutts appell. Vilde Gudmundsen tok appellen via høytalende telefon på bussen hjem fra dagens skolegang i Bodø.

De fremmøtte valgte følgende styre:

  • Leder: Elisa Josefine Cabrera Hugvik B3, Oslo
  • Nestleder: Petter, B2, Stavern
  • Sekretær: Hanne Hagen Rotnes, B2, Oslo
  • Internasjonal kontakt: Christopher Delta Amundsen, B3, Oslo
  • Styremedlemmene: Kristine Sandvik, B3, Stavern. Mari Malene Bjønness, B2, Oslo. Vilde Fjeldavlie Gudmundsen, B1, Bodø
  • Vararepresentant: Pål Rake, B1, Oslo

– Jeg har et ønske om å fortsette med den gode dialogen med blant annet Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet, sier nyvalgt leder Elisa Hugvik.

Hun mener god dialog og debatt gir bedre gjennomslag for de sakene studentlaget ønsker å jobbe med.

– Det blir viktig å fortsette det gode arbeidet tidligere leder Fredrik Svendby Engen har lagt ned i forhold til jobbsituasjonen for nyutdannede politifolk, sier Hugvik.

Hun inviterer PHS-studentene til å komme med innspill til saker de ønsker at PF-studentene skal arbeide med.

– Vi er studentenes talerør, sier den nyvalgte lederen til Politiforum rett etter valget, motivert og klar for de utfordringer ledervervet gir henne.