Politiet har satt i gang arbeidet mot å utnytte ny teknologi, skriver Politidirektoratet.
Politiet har satt i gang arbeidet mot å utnytte ny teknologi, skriver Politidirektoratet.

– Ny teknologi er ingen «blindsone»

Men å kunne motta tips fra publikums smarttelefoner vil kreve mye av politiet, skriver Politidirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

I sommer ga Teknologirådet ut rapporten «På nett med publikum». Der tok rådet for seg hvilke muligheter ny teknologi og smarttelefoner gir politiet, ved at publikum kan sende inn bilder og tips. Blant annet oppfordres politiet til å lage en egen app, og til å overvåke sosiale medier.

Rapporten omtaler publikum som en «ubenyttet ressurs» og sier at dette feltet er «en blindsone» i endringene som er iverksatt i politiet.

Dersom politiet kan utnytte mulighetene som ligger i publikums smarttelefoner vil det kunne gi kortere responstid, bedre situasjonsforståelse og tettere kontakt med publikum, ifølge Teknologirådet.

Nå har Politidirektoratet (POD) sendt sine kommentarer til rapporten i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet. Der avviser de at mulighetene har vært en blindsone.

Vil kreve mye av politiet

Politiet har nemlig sett at IKT-strategien i politiet også må omfatte eksisterende teknologi i samfunnet, som smarttelefoner og sosiale medier, og ikke bare sin egen teknologi, mener POD.

Men ifølge brevet er ikke teknologien problemet. Det er alt det som ny teknologi medfører.

Å invitere publikum til å dele informasjon med politiet er å gi et løfte om at politiet har evne og vilje til å benytte seg av informasjonen, skriver direktoratet. Det innebærer infrastruktur for å ta imot informasjon, samt etablering av verktøy for analyse og bearbeiding av bilder og video som deles.

Dette vil medføre at politiet må sette i gang nye arbeidsmåter og retningslinjer for å overvåke, innhente, sikre og bruke informasjonen. Dette vil kreve økt kompetanse og ny organisering i politiet, mener POD.

– Ikke gjort over natten

POD trekker også fram overvåknings- og personvernhensyn som et dilemma ved publikums deling av informasjon, bilder eller video med politiet, og mener informasjonsdelingen også vil kunne gjøre at trusselaktører får mulighet til å spre desinformasjon og skape avledninger.

Dagens infrastruktur og systemer begrenser mulighetene videre på grunn av blant annet alder og ulike teknologier. Ifølge POD skyldes det underinvestering i teknologi og utvikling over lenger tid. Dette gjør at politiet henger etter i teknologibruk i det daglige arbeidet.

Derfor mener POD at det på kort sikt ikke er så enkelt å la publikum dele informasjon med politiet uten å ringe dem på telefonen.

"Disse forholdene er ikke noe som er gjort over natten, men politiet har startet", skriver Politidirektoratet.