Kontoret har han hatt til låns tidligere, men nå har Sigve Bolstad inntatt sjefsstolen i Politiets Fellesforbund (PF) på permanent basis - i første omgang fram til PF-landsmøtet i november, men Bolstad stiller til valg.
Kontoret har han hatt til låns tidligere, men nå har Sigve Bolstad inntatt sjefsstolen i Politiets Fellesforbund (PF) på permanent basis - i første omgang fram til PF-landsmøtet i november, men Bolstad stiller til valg.

Ny leder på forbundskontoret

24. mai rykket nestleder Sigve Bolstad fra Lødingen opp som sjef for Politiets Fellesforbund (PF). – En kjempestor tillitserklæring, sier 48-åringen.

Publisert Sist oppdatert

Da Sigve Bolstad vikarierte i PF-leder Arne Johannessens studiefravær i første kvartal i år, hadde han nok ikke forestilt seg at han bare knapt to måneder etter Johannessens retur, skulle overta sjefsstolen igjen - og denne gangen for en enda lenger periode.

Fram til årets PF-landsmøte er det den 48 år gamle tobarnsfaren som styrer landets mektigste politifagforening, og det i en svært viktig tid for politiet.

– Jeg føler et stort ansvar, og er ydmyk for jobben jeg nå skal gjøre. Å være forbundsleder er en kjempestor tillitserklæring, sier Bolstad til Politiforum.

HMS er kjepphest

Kanskje var det også på tide å ta steget helt til topps i PF. Bolstad har vært nestleder i fagforeningen siden 2010, men begynte på tillitsmannsgjerningen mange år tidligere.

– Jeg var tillitsvalgt i Forsvaret, og da jeg begynte på førstedivisjon på Grønland i Oslo i 1989, var jeg kanskje litt stor i kjeften. Da sa noen at «han velger vi, han kan prate vår sak». Det var starten.

Raskt ble Bolstad hovedtillitsvalgt på Grønland politistasjon, før han gikk gradene som første og andre nestleder i Oslo politiforening (OPF) og endte opp som OPF-leder i 2005. Det har han vært siden, fram til han 24. mai ble PF-leder på fulltid.

– Hvordan er Sigve Bolstad som leder? Vil PF merke lederbyttet?

– Organisasjonen vil nok merke det på samarbeidet. Jeg er god på delegering og gir stort handlingsrom for de rundt meg. Det handler om ledelse, ikke styring. Hovedoppgaven min er å gi rom for at de rundt meg skal lykkes, svarer han.

Også HMS er en kjepphest for 48-åringen.

– Folk skal så klart gjøre jobben sin, men min jobb er å gjøre det jeg kan for å hindre råkjør på mennesker. PF skal bruke, ikke misbruke, dyktige medarbeidere og tillitsvalgte. Dette handler om regler og unntak, der unntaket ikke må bli regelen. Jeg bruker mye tid på å få andre rundt meg til å komme med innspill, noe som preger min møteledelse. Det mener jeg er nødvendig for å skape resultater.

Vil skape resultater

Bolstad har alltid vært glad i mennesker, og liker å omgås folk. Selv tror han det er en av hovedårsakene til at han i sin tid valgte politiyrket.

– Det virket spennende, samtidig ønsket jeg å gjøre en forskjell, og hjelpe folk. Jeg husker jeg pratet en del med de som jobbet på lensmannskontoret i Lødingen i Nordland, der jeg vokste opp. Det jeg hørte, var at politiyrket var sosialt, med et hyggelig miljø.

Da 48-åringen havnet i fagforeningen, og etter hvert begynte å klatre i gradene, kom ambisjonene - både på egne vegne, og for PF.

– Mine personlige ambisjoner er at jeg ønsker å være med og bidra til å skape resultater. Jeg føler også at jeg har mye å gi, og vet hva som skal til for å lykkes, mener Bolstad.

– Jeg ønsker å bidra til å sette PFs politikk ut i livet, til å sette kriminalpolitikk og lønns- og arbeidsvilkår på dagsordenen for PF. Jeg vil viderebringe PF som det foretrukne forbundet, fortsetter PF-lederen.

I korte trekk er målet at PF skal lykkes med sin påvirkning og politikk. Samtidig skinner Bolstads HMS-fokus gjennom også her.

– Jeg vil sørge for at de som jobber i PF har gode vilkår og et godt arbeidsmiljø, og opplever en høy grad av trivsel. Trivsel er viktig. Mitt ønske er at de tillitsvalgte plystrer til og fra jobb, smiler den nye PF-lederen.

Ønsker bevæpnet politi

Tiden fram mot Stortingsvalget, og deretter landsmøtet, blir hektisk for både PF og Bolstad. Det er nå politiets framtid blir formet, og for PF-lederen er det viktig å fronte fagforeningens saker best mulig.

– Det betyr at alt som skal gjøres må være forankret i organisasjonen gjennom gode, demokratiske prosesser og god alliansebygging. Det inkluderer en fornuftig bruk av media. Her vil viktigheten av et lokalt forankret politi spilles inn som en rød tråd, forklarer Bolstad, som også benytter seg en god del av PF-nestleder Unn-Alma Skatvold.

– Hvilke kampsaker har du?

– Jeg ønsker et generelt bevæpnet norsk politi, og et robust politi som gir god hverdagsberedskap i hele landet. At politiet faktiskerlokalt forankret, noe som også inkluderer etterforskning, svarer 48-åringen, og fortsetter:

– Samtidig er gode lønns- og arbeidsvilkår vesentlig, slik at politiet blir en attraktiv arbeidsplass som er i stand til å rekruttere og beholde god arbeidskraft.

PF-lederen tar fatt på jobben med iver og engasjement, men vet at det blir krevende. Innholdet fra 22. juli-rapporten og politianalysen skisserer store endringer for politiet i årene som kommer. Det er et arbeid Bolstad har lyst til å være med på.

Men for å få være med på arbeidet videre, er han først nødt til å bli valgt som PF-leder på årets landsmøte i november. Om Bolstad får motkandidater, er foreløpig ikke kjent. Men en ting er sikkert:

– Jeg stiller til valg! smiler PF-lederen.

Powered by Labrador CMS