Norsk politi med nøkkelrolle

Militære styrker kan ikke vinne freden i Afghanistan alene.

Publisert Sist oppdatert

Militære styrker kan ikke vinne freden i Afghanistan alene.Politi og sivile institusjoner må spille en større rolle sier en fersk rapportfra den amerikanske forskningsinstitusjonen Rand. Norge har tatt konsekvensenav dette.

Provinsfylket Faryab i Nord-Afghanistan er Norgeshovedsatsingsområde i det krigsherjede landet. Der er den norskledete stabiliseringsstyrkenPRT Meymaneh stasjonert. Nær 300 nordmenn jobber der, i tillegg til rundt 100latviere. De fleste som jobber og bor i Camp Meymaneh er militære. Men det erogså et solid innslag av politirådgivere, utviklingsrådgivere, politiskerådgivere og fengselsrådgivere.

Helhetlig tilnærming

- Strategien vår innebærer en helhetlig tilnærming tilutfordringene i Afghanistan. Sikkerhet og utvikling er uløselig knyttet sammen.Militære, politi og sivile i PRT Meymaneh er godt koordinert, og vi jobber sammenmed afghanerne og de lokale myndighetene for å bidra til stabilitet ogutvikling i Faryab, sier sjefen for PRT Meymaneh, oberstløytnant Morten Jensen.

Når PRT-sjefen bruker begrepet utvikling er det i utvidetbetydning forklarer han.

- Det betyr at det arbeides med landsbyutviklingsprosjektersom tilgang på rent vann og forbedring av jordbruket, og at vi utviklerkompetansen i offentlige institusjoner i provinsen slik at afghanerne kan tahånd om egen administrasjon. Det gjelder selvsagt politiske myndigheter, menogså sikkerhetsstyrkene som består av den afghanske hæren og det afghanskepolitiet.

Norske politifolk i spissen

Rapporten fra Rand sier at «utenlandske militære styrkerikke kan erstatte effektive og legitime lokale myndigheter». Regjeringer ogmyndigheter som er representative, kompetente og ærlige i folkets øyne vinnernesten alltid kampen mot opprørsbevegelser, har forskerne funnet ut. De harstudert 90 opprørskamper siden andre verdenskrig.

- Å støtte utviklingen av et representativt, kompetent ogærlig politi her i Faryab er det norske politifolk som står i spissen for. Degjør en solid jobb, og reflekterer den høye kvaliteten på norsk politi, sieroberstløytnanten.

Det er seks norske og to latviske politirådgivere i PRTMeymaneh. Deres mandat er å rådgi, mentorere og lære opp politiet ogpolitiledelsen i Faryab. I tillegg arbeider også et mindre antall amerikanskepolitimenn som politirådgivere i Faryab.

Blir så lenge det trengs

- Sjefen for stabiliseringsstyrken sier det er vanskelig åanslå hvor lenge det internasjonale samfunnet må være i Faryab.

PRT Meymaneh har et høyt aktivitetsnivå både på sikkerhets-og utviklingssektoren. Vi er ivrig i arbeidet for fremgang i det afghanskesamfunnet. Samtidig som vi må innse at tålmodighet er nødvendig for å vinne denlangsiktige kampen om stabilitet og utvikling for Afghanistan. Viblir her tilafghanske myndigheter og sikkerhetsstyrker selv kan ta hele ansvaret forsikkerhetssituasjonen i landet, sier Morten Jensen.