Mange lensmannskontorer legges ned. Nå er den endelige beslutningen tatt.
Mange lensmannskontorer legges ned. Nå er den endelige beslutningen tatt.

Norge får 224 tjenestesteder

Justis- og beredskapsdepartementet har behandlet alle klagene. Ytterligere tre tjenestesteder overlever.

Publisert Sist oppdatert

Justis- og beredskapsdepartementet er ferdig med å behandle klagene om nedleggelse av lensmannskontorer og endringer i politiets tjenestestedstruktur.

71 klager er blitt behandlet av departementet, men 22 av dem ble avvist på formelt grunnlag. Én av klagene ble tatt til følge.

Etter klagerunden får nå også Hemnes kommune (Nordland), Stranda kommune (Møre og Romsdal) og Aurland (Vest) beholde sine tjenestesteder. Dermed øker antallet fra 221 i PODs forslag, til 224 tjenestesteder.

– I dag er det nye kartet for Politi-Norge ferdig tegnet. Nå skal politiet selv få mulighet til å fylle det med innhold og skape et moderne politi, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Stortinget ga kommunene krav på lovnad fra politiet. Men mange kommuner vet ikke om det.

Nå er vedtaket endelig. Det vil ikke være mulighet for å klage eller endre på belsutningen fra Justis- og beredskapsdepartementet.

– Hver klage har blitt behandlet grundig og individuelt i departementet, sier Amundsen.

Fra før valgte Politidirektoratet å endre noe på innstillingen fra politimesterne, som gjorde at Grane og Hattfjelldal lensmannskontor (Nordland politidistrikt), Tysfjord lensmannskontor (Nordland politidistrikt), Smøla lensmannskontor (Møre og Romsdal politidistrikt) og Drangedal lensmannskontor (Sør-Øst politidistrikt) også fikk fortsette som tjenestesteder.

Slik ser det nye politikartet ut