Nok er nok

PF Rogaland ber arbeidstilsynet gripe inn mot beordringer ogplanlagt overtidsbruk.

Publisert Sist oppdatert

- Torsdag sendte vi i samarbeid med hovedverneombudet, enbekymringsmelding til Arbeidstilsynet. Her beskriver vi hvordanarbeidsforholdene i Rogaland politidistrikt er blitt, opplyser Arild Sandstøl, lokallagslederi PF i Rogaland til StavangerAftenblad.

- Vi har vært i møte med Arbeidstilsynet som har bedt om enbekymringsmelding. Vi ønsker rett og slett et tilsynsbesøk, slik atArbeidstilsynet kan gå politiet skikkelig etter i sømmene. Rogalandpolitidistrikt bruker beordringer av ansatte i stort omfang. Hovedsaklig er detbeordringer til overtidsvakter i form av helgetjeneste i Stavanger, men ogsåved andre enheter i distriktet. De ansatte opplever dette som en storbelastning og er sinte og leie, tordner Sandstøl på vegne av sine medlemmer,sier Arild Sandstølvidere ifølge Stavanger Aftenblad.

Lokallagslederen er ikke nådig i sin fremstilling avsituasjonen i et av landets største politidistrikt.

- I dag er seks-åtte tjenestemenn i utrykningsenheten vårbeordret for å være med å passe på kong Harald under hans besøk her i byen. Ihelgen er det igjen duket for en rekke beordringer ved ordensavdelingen iStavanger for å få vaktlistene til å gå i hop. Vi har kolleger som må gå helgetter helg på vakt, uten å ville det. De vil ikke jobbe overtid lenger.

Seniorrådgiver Bjørg Roska ved Arbeidstilsynets kontor iStavanger, er ifølge Stavanger Aftenblad, muntlig gjort kjent med noen avproblemene politiet har å stri med.

- Jeg har hatt møte med PF og hovedverneombudet, men harikke mottatt bekymringsmeldingen. Den må jeg først lese før jeg kan gi noenkommentarer.
Roska understreker at politiet vil bli behandlet som enhverannen virksomhet som gir uttrykk for bekymring.
- Selv om det fins unntaksbestemmelser for politiet, harogså de krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, sier hun til Aftenbladet.