Politistudentene bar T1-jakke og kryssbandolær da de ble uteksaminert i Stavern i juni. Det kan det bli slutt på når de ferskeste studentene uteksamineres om litt under tre år.
Politistudentene bar T1-jakke og kryssbandolær da de ble uteksaminert i Stavern i juni. Det kan det bli slutt på når de ferskeste studentene uteksamineres om litt under tre år.

Noe vesentlig på dette bildet kan forsvinne om tre år

Politihøgskolen har forestlått å fjerne et av de mest tradisjonelle plaggene i norsk politi fra studentenes utstyrspakke.

Publisert Sist oppdatert

Det er politiets T1-uniformsjakke Politihøgskolen foreslår å ofre fra 2016-studentenes utstyrspakke. Årsaken er at studentene skal få den nye T2-politijakka, noe som medfører en markant økning i utgiftene for studentenes utstyr.

Dermed må Politihøgskolen finne midler for å ha råd til utskifting av jakkene, fremkommer det av et brev Politihøgskolen sendte til Politidirektoratet i sommer, og som Politiforum har fått innsyn i.

– Utstyrspakka vil bli vesentlig dyrere med ny jakke. Det mest omfattende forslaget fra oss er å ta ut T1-jakka fra utstyrspakka, bekrefter Tor Tanke Holm, leder for bachelorutdanninga ved PHS.

Også kryssbandolæret er foreslått tatt ut av utstyrspakken. Et resultat kan være at studentene må stå i bare blåskjorta når de uteksamineres om tre år.

– Ja, det vil bli litt annerledes hvis man ikke skal ha jakka på ved de anledningene. Det er argumenter både for og imot. Vi forstår at det kan vekke reaksjoner. Det er et plagg som har vært i politiet i mange år, sier Holm.

Tor Tanke Holm er assisterende rektor på PHS. Her i T1-uniformen, som han og studenter bruker på jobb og studier. Ofte brukes den uten T1-jakka.
Tor Tanke Holm er assisterende rektor på PHS. Her i T1-uniformen, som han og studenter bruker på jobb og studier. Ofte brukes den uten T1-jakka.

Brukes mindre og mindre

T1-jakka brukes mindre og mindre, ifølge Holm. Derfor mener han og PHS at det kan være hensiktsmessig å ta den ut av utstyrspakka, for å gi rom for nyere uniformsjakke.

– T1-jakka har blitt erstattet av andre typer plagg. Nå er den mest en del av det mer stilfulle antrekket, og den brukes lite i daglig tjeneste. Den brukes mest til høytidsdager. Det gjelder spesielt kryssbandolæret også. Det er også en kjensgjerning at en del studenter går over i jobb der man ikke trenger uniform eller dette antrekket, sier Holm.

Han understreker at det ikke betyr at T1-jakka forsvinner fra norsk politi, dersom den forsvinner fra utstyrspakka til studentene. Det vil i stedet kunne bli opp til distriktene der nyutdannede får jobb, å kjøpe inn T1-jakka til nyutdannede politifolk.

– Vi må hele tiden vurdere innretninga på pakka. Politiet står overfor et annet behov for utstyr enn tidligere. Det er en balanse hva som skal belastes pakka og hva som skal belastes distriktene. Vår tilnærming har vært at studentene i alle fall skal få den nye T2-uniformsjakka, forklarer Holm.

Etter det Politiforum forstår skal prisforskjellen på en ny T2-jakke og den gamle T1-jakka være på over over 3000 kroner. Det betyr at selv om PHS skulle få gehør for å ta ut T1-jakka, så vil de med 720 studenter fortsatt måtte finansiere økte utstyrsutgifter på rundt 2,3 millioner kroner.

POD ønsker trolig å beholde T1-jakka

Innad i Politidirektoratet er det imidlertid motstand mot å gjerne T1-jakke og kryssbandolær fra studentenes utstyrspakke. I referatet fra et møte mellom POD og PHS blir det blant annet foreslått at en arbeidsgruppe skal gå gjennom hele pakken. En slik gruppe kan ifølge referatet se på om utstyrspakken er tilpasset dagens polititjeneste eller først og fremst bare er en «studentpakke».

Til Politiforum utdyper seksjonssjef i Politidirektoratet, Jørn Schjelderup, at de mest sannsynlig vil lande på å beholde T1-jakka.

– Den vil mest sannsynlig bli værende noen år til. Det er vår anbefaling i fagavdelinga så langt, sier Schjelderup, samtidig som han understreker at de ikke har konkludert endelig.

– Hvordan skal dere løse finansieringa av ny jakke til studentene da?

– Den økonomiske biten må vi ta internt mellom PHS og POD, sier Schjelderup.

Bakgrunnen for at POD ikke vil fjerne T1-jakka nå, er at politiet trolig vil se på uniformene til alle ansatte i etaten samlet.