- Noe som er alvorlig galt

PF-leder Arne Johannessen reagerer kraftig på det lensmann Torill Sortebeskriver av konsekvenser med politiets nye IKT-innføring.

Publisert Sist oppdatert

– Informasjonen fra lensmann Torill Sorte er nedslående. Når en så dyktig og svært operativ politileder som Sorte opplever hverdagen slik som her beskrevet, er det nesten så jeg blir slått til bakken, sier Johannessen.

Han mener det som skulle ha vært positivt og bra i forhold til arbeidsprosesser, effektivitet og rettssikkerhet nå har blitt en motsatt opplevelse.

- Det er noe som er alvorlig galt mellom ulike nivå i politiet, når ansatte får en vanskeligere hverdag etter en nyutvikling hvor det er brukt så mye penger, sier PF-lederen.

– Etter mitt syn er det åpenbart at det er en svikt. Det er oppsiktsvekkende hvis Politidirektoratet ikke har gjort gode nok analyser for hva som skulle til, og samtidig fått frem kostnaden for at ny IKT-infrastruktur skulle fungere optimalt, sier Johannessen videre.

Han mener at hvis brukerne opplever IKT-satsingen som et tilbakeslag, er det bedre å vente med utrullingen.

- Å iverksette noe som er halvferdig, er det verste som kan skje. Det er ikke vanskelig å skjønne at det er viktig å sikre lagring av data, men det kan ikke gjøres slik at et nytt dataverktøy reduserer etterforskningskapasiteten og oppleves som mindre hensiktsmessig for brukerne, sier PF-lederen.

Tilbakemeldinger han har fått fra PF-medlemmer, samsvarer med det lensmann Sorte nå forteller.

– Jeg håper PDMT og Politidirektoratet i fellesskap raskt finner en løsning. Belastningen for at etterforskernes digitale hverdag ikke er godt nok utviklet i ny IKT-satsing er nå lagt på etterforskerne og politilederne som har krav om rask saksbehandlingstid. Ansvaret for å få dette til å fungere for brukerne ligger på overordnet nivå, sier Johannessen.

Han mener POD nå snarest mulig må skaffe til veie dokumentasjon på hva det vil koste å gjøre D#2 kompatibelt med Indico, og samtidig gjøre det mulig å lese digitale beslag og materiale på en mer effektiv måte enn i dag.

– Hvis Politidirektoratet gjør et godt nok grunnlagsarbeid, er det rom for en budsjettmessig justering over revidert nasjonalbudsjett til sommeren. Det har mange ganger før kommet tilleggsbevilgninger over revidert statsbudsjett når det har dukket opp uventede problemer. Men dette krever en offensiv og umiddelbar tenkning, sier Johannessen.

Han advarer mot å ta mer penger fra politidistriktenes driftsbudsjetter til å få ordnet opp i det som flere nå karakteriserer som en IKT-skandale.

– Realiteten er at IKT-satsingen i politiet bruker penger som skulle vært brukt til å ansatte nyutdannede politifolk.