Anne Cathrine Frøstrup under offentliggjøringa av Særorganutvalgets utredning.
Anne Cathrine Frøstrup under offentliggjøringa av Særorganutvalgets utredning.

– Nødvendig for at reformen lykkes

Utvalgslederen vil ha flere og mer komplekse oppgaver ut i sterkere politidistrikter.

Publisert Sist oppdatert

I dag overleverte Anne Cathrine Frøstrup, leder for Særorganutvalget, sin utredning om organiseringa av særorganene til Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

Der tar utvalget til orde for drastiske endringer i hvordan særorganenes oppgaver skal organiseres. Blant annet foreslår de å flytte mange oppgaver, som oppgavene i PU og UP, ut i distriktene.

– At distriktene styrkes er nødvendig for at Nærpolitireformen skal lykkes, sier Frøstrup til Politiforum.

I utredningen skriver hun og utvalget at distriktene bør få flere og mer komplekse oppgaver, som følge av at de nå blir større og mer robuste. Politimesterne bør få mer ansvar og politikraften på alle kriminalitetsområder bør styrkes ute i distriktene.

Samtidig innbærer forslagene at strategisk ledelse av blant annet utlendings- og trafikkfeltet legges under en ny etterforsknings- og bistandsenhet under Politidirektoratet, sammen med Kripos og Økokrim.

– Betyr ikke dette også at man øker Politidirekotratet i omfang?

– Vi sier både og. Vi sier at man bør styrke strategisk ledelse i direktoratet, men også at POD må rydde i eget hus, sier Frøstrup.

Nekter å røre bemanningsmål

Utvalget skriver også at bemanningsnormer som for eksempel politiske mål om to politifolk per tusen innbyggere kan stå i veien for effektivisering. Men det vil ikke justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen høre noe om.

– Jeg er åpen for det meste, men jeg vil ikke rokke ved målet om to per tusen.

Han er enig i at forslagene er omfattende.

– Hvis dette skulle bli resultatet, vil nok mange se det som omfattende. Men nå skal det ut på en bred høring der mange skal inkluderes. Jeg tror vi skal stille med blanke ark der. Dette er et godt oppspill for en debatt, men dette er ikke noe som skal vedtas med det første, sier en moderat justisminister til Politiforum.

PF-leder Sigve Bolstad: - Spent på hva distriktene vil

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sier forslagene til endringe var større enn mange forventet seg.

– Det vi lurer på er hva man har tenkt på rund kvaliteten på arbeidet som skal gjøres i distriktene. Hvis man skal flytte oppgaver over, må man vite hva distriktene har behov for, for å kunne gjøre jobben. Distriktene har ennå ikke satt seg i ny struktur, så vi er spent på hva distriktene faktisk har bestilt av disse store endringene.

Han mener man må se nøye på om det finnes belegg for at oppgavene løses bedre med forslaget til ny organisering.

– Blir trafikksikkerheten bedre ivaretatt ved at man legger ned Utrykningspolitiet? Det er ikke noe poeng i å endre organiseringa, med mindre man kan dokumentere at ding vil bli bedre, sier Bolstad, og påpeker at han ikke hørte et ord fra utvalgslederen om hvordan nye oppgaver i distriktene skal finansieres.

– Dette må vi se nøyere på. Men jeg vil påpeke at det er bra noen ser på hvordan vi organiserer oss og oppgavene våre i politiet. Og jeg er godt fornøyd med at statsråden står fast på bemanninsøkning. Vi skal ikke ta ned politistyrken i Norge som et følge av endringer i organiseringa av særorganene.