Nyutdannede politistudenter så fram til arbeidslivet da de ble uteksaminert i Stavern i sommer. Men bare halvparten av dem har jobb, og under én av ti har fast jobb.
Nyutdannede politistudenter så fram til arbeidslivet da de ble uteksaminert i Stavern i sommer. Men bare halvparten av dem har jobb, og under én av ti har fast jobb.

Nesten halvparten av nyutdannede politifolk er arbeidsledige

Bemanningstallene for 2016 er offentliggjort. Bare litt over halvparten er i jobb.

Publisert Sist oppdatert

Av de 669 som bestod Politihøgskolen sommeren 2016, står bare 345 med jobb i politiet. Med andre ord står nær halvparten av de som fullførte PHS uten jobb.

Det er også verre enn på flere år. 2016-kullet ligger langt bak tidligere kull.

Studenter i jobb per 31. desember det året de avsluttet skolegangen:

  • 2016: 345 av 669 (51,6 prosent)
  • 2015: 580 av 637 (91,1 prosent)
  • 2014: 581 av 661 (87,9 prosent)
  • 2013: 484 av 620 (78,1 prosent)

Totalt er 60, under én av ti, nyutdannede i fast jobb.

LES POLITIFORUM-SPESIAL OM NYUTDANNEDE UTEN JOBB: Politidrømmen som brast

Dekningsgraden går ned

Politiet har et mål om å få to politi per tusen innbyggere innen 2020. I 2015 var dekningsgraden på 1,83 politi per tusen innbyggere.

I 2016 har dekningskgraden gått ned. Den er nå på 1,81.

Det er foreløpig ikke lagt ut tall som viser hvor i politiet nedgangen i dekningsgraden slår inn.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård lovte forrige uke at bemanningsveksten vil ta seg opp igjen i 2017.

Om antallet nyansettelser sier HR-direktør Karin Aslaksen dette i en pressemelding:

– Dette tallet er lavere enn målsetningen. I 2017 vil etaten prioritere å ansatte flere studenter slik at vi kan ta igjen dette etterslepet.

PF-leder Sigve Bolstad: – Et sykdomstegn

Leder i Politiets Fellesforbund (PF), Sigve Bolstad, sier stupet i antall nyansettelser ikke kommer som noen overraskelse.

– Denne utviklinga har vi advart mot, og den er et sykdomstegn. Det går i feil retning og det er vi sterkt kritiske til, sier Bolstad.

Han sier politireformen har gode intensjoner, men at man er avhengig av å få de nyutdannede ut i jobb for å nå målsettingene for reformen.

– Dette avdekker at man har for dårlig økonomi i norsk politi. I tillegg avdekker det at man bruker pengene feil. Man bruker de åpenbart på andre prosjekter som går på bekostning av å få ansatt studenter. PF har stor forståelse for frustasjonen de nyutdannede må ha, etter først å ha blitt motivert til å søke PHS og så ende opp uten jobb. Det blir vanskelig å forklare når man får tildelt en god del ressurser til norsk politi. Man klarer ikke prioritere jobb til de dylktige kvinner og menn som går ut av PHS. Det er de som skal sørge for at politiet skal løse samfunnsoppdraget, sier Bolstad.

Powered by Labrador CMS