Marianne Austgarden-Lund har blitt forespurt om å si opp stillingen som sykmeldt, men vil ikke gjøre det.
Marianne Austgarden-Lund har blitt forespurt om å si opp stillingen som sykmeldt, men vil ikke gjøre det.

Nekter å søke permisjon fra jobben

Marthe Austgarden-Lund, som ble skadet under tjeneste, utfordrer personalsjefen i Agder politidistrikt. – Det føles som om personalsjefen vil presse meg ut.

Publisert Sist oppdatert

– Det fortoner seg om personalsjefen forsøker å pynte på fraværsstatistikken ved å presse meg ut av tjeneste etter at jeg fikk revet skulderen ut av ledd for et år siden. Når jeg nå nekter å søke permisjon har jeg stilt spørsmål til min arbeidsgiver om de kommer til å si meg opp i stedet. Jeg akter ikke å gi meg, sier Austfarden Lund.

Derfor har hun gått tilbake i 20 prosent stilling fordelt på to dager i uka, for å holde kontakten med kollegene, utvise interesse for tjeneste og jobb.

– Men prisen jeg betaler etter endt arbeidsdag og påfølgende dag er store smerter og redusert livskvalitet, sier Austgarden-Lund.

LES SAKEN: Skadet under pågripelse, men får ikke erstatning.

– Bevisst underslag av informasjon

Advokat Åshild Schmidt er juridisk rådgiver for Austgarden-Lind.
Advokat Åshild Schmidt er juridisk rådgiver for Austgarden-Lind.

Advokat Åshild Schmidt er politikvinnens juridiske rådgiver. Hun deltok nylig på møte med personalsjefen i Agder politidistrikt sammen med Austgarden-Lund.

– Møtet med personalsjefen endte med at det åpner seg en mulighet for å søke ytterligere og tilpassede permisjoner for henne. Det er avtalt et nytt møte i månedsskiftet mars-april hvor den praktiske måten å løse dette på skal drøftes nærmere, sier advokat Schmidt.

– Det arbeidsgiveren her ikke forteller sin arbeidstaker om er at hovedtariffavtalen åpner for å gi ytterligere lønn også utover en periode på ett år, og dette er bevisst underslag av informasjon, sier advokat Terje Scavenius.

Han har håndtert mange arbeidsskadesaker på vegne av medlemmer av Politiets Fellesforbund (PF).

– Slik denne saken fremstilles for meg, settes arbeidstakeren i en umulig situasjon ved å avkreves søknad om permisjon eller oppsigelse. Det virker utilbørlig å behandle arbeidstakeren slik etter den hendelsen som Austgarden-Lund har vært usatt for, sier Scavenius.

Politidistriktet fornøyde med oppfølgingen

Personalsjef Siren Vetnes Johannessen har bedt om skriftlige spørsmål fra Politiforum. På spørsmål om politibetjenten vil bli oppsagt dersom hun ikke søker permisjon, svarer personalsjefen nei, og at varslet om permisjon er vanlig praksis er i staten.

– Hvorfor har ikke Agder politidistrikt gjort Austgarden-Lund oppmerksom på hovedtariffavtalens bestemmelse som gir arbeidsgiver mulighet for å tilstå full lønn også utover en periode på et år?

– En slik mulighet dreier seg om erstatning i forhold til yrkesskade som fører til 100 prosent uførhet. Det er ikke tilfelle, så langt vi kjenner til, fordi uførhet vurderes på et senere tidspunkt, sier Vetnes Johannessen.

Austgarden-Lund har antydet at måten hun behandles på er for å pynte på sykefraværsstatistikken. Dette avviser personalsjefen, som viser til at hvilke typer fravær som påvirker statistikken er bestemt sentralt, og er enhetlig.

Vetnes Johannessen understreker at det er en rutine for Agder politidistrikt å varsle ansatte tre til fire måneder før utløpet av den maksimale sykelønnsperioden om rettigheter og plikter. Hun fremholder for øvrig at politidistriktet er fornøyd med den oppfølgingen og tilretteleggingen som er og blir gitt.