Utrykningspolitiet (UP) får nok sin plass når den samlede politihistorien nå skal skrives. Her fra UPs spede barndom.
Utrykningspolitiet (UP) får nok sin plass når den samlede politihistorien nå skal skrives. Her fra UPs spede barndom.

Nå kommer politihistorien i bokform

Politidirektoratet (POD) vil samle og utgi hele politihistorien. Arbeidet er allerede i gang.

Publisert Sist oppdatert

Det forteller assisterende politidirektør Vidar Refvik til Politiforum.

­– Det er skrevet ganske mye politihistorie rundt omkring i distriktene, i forskjellig tyngde og omfang. Så det finnes allerede mye stoff, men vi har ikke noen samlet, nasjonal politihistorie, sier han.

Dette har det blitt snakket om også i POD, og i år har prat blitt til handling.

– I år har vi satt av en million kroner til dette, men jeg regner med dette er et prosjekt som vil ta med enn ett år. Det blir nok mer kostbart over tid også. Her må vi få på plass ordentlig, tung faghistorisk kompetanse til jobben. Det er en krevende og stor jobb.

Offentlig anskaffelse

Vidar Refvik.
Vidar Refvik.

POD startet med å kontakte Den norske historiske forening, for å lufte interessen blant historikere om noen er interesserte i denne jobben.

– Jeg tror, og er nesten sikker på, at dette kommer til å interessere mange historikere. Når vi får en oversikt over hvem som er interesserte, så kommer vi til å lage en tilbudskonkurranse og lyse ut. Denne jobben er av en såpass størrelse at den må lyses ut som en offentlig anskaffelse, sier Refvik.

Det er først når POD kommer videre i prosessen og får kontakt med aktuelle historikere, at de vil begynne å definere tidsrammen for prosjektet og hvordan historieverket om politihistorien vil kunne se ut.

– Det blir et stort verk?

– Det håper jeg. Jeg håper det blir et ordentlig stykke arbeid, det synes jeg vi fortjener. Dette er en etat med en lang historie, hvor vi mangler den samlede historieframstillingen. Men det ligger massevis av materiale å ta av, svarer Refvik.

Et utgangspunkt er allerede publiserte politihistoriske bøker.

– Bergen har jo for eksempel laget en bok som dokumenterer politiets 300-årige historie. Tilsvarende finner du i de største byene, og mange lensmannskontorer har også dokumentert sin historie. Det er mye kunnskap innenfor politiet.

800 år med historie

Et utgangspunkt for POD er Norsk politihistorisk selskaps egen bibliografi over politihistoriske bøker fra 1745 til 2010. Bibliografien inneholder over 750 utgivelser.

Hvor langt tilbake PODs bokverk om politihistorien skal trekke de historiske linjene, er foreløpig ikke bestemt.

– Spørsmålet er hvor vi skal ha hovedtyngden. Lensmannshistorien er mer enn 800 år gammel. De feiret 800 årsjubileum tidlig på 90-tallet. Den første politimesteren var oppe å gå i Trondheim i 1686, så kom Bergen seks år senere. I Oslo kom det politimester først på 1700-tallet, forklarer Refvik.

Tyngdepunktet, tror han, blir kanskje de siste 100 årene, med blant annet overgangen fra kommunalt til statlig politi, og sammenslåingen mellom politietaten og lensmannsetaten.

– Det må vi se på. Krigshistorien vår vil nok også være et sentralt tema. Det er skrevet mye om den. Det finnes mange epoker i politihistorien.